Klart med plats och arrangör
av Optikmässan 2022

Som Optik tidigare skrivit kommer Nordens ledande mässa för optikbranschen, Optikmässan, satsa på ett nytt koncept för mässan som kommer genomföras den 4–5 februari 2022. Nu är det bestämt att platsen för mässan blir den nya mäss- och mötesanläggning Scandinavian XPO i Stockholm. Klart är också att mässan genomförs i ett samarbete mellan SOLF (Sveriges Optikleverantörers Förening) och At Event Sweden AB.

Läs vidare

Ledare:
När fantasin sätter gränser

En stimulerande del av vårt jobb är att få hjälpa till att reda ut hur saker verkligen förhåller sig. Ofta handlar det om att bena ut vad myndigheterna faktiskt menar och varför. Inte sällan blir man besviken – de är verkligen så stelbenta och fantasilösa som man befarar. Men ibland hittar man juvelen bland gråstenarna och får raka svar. Patrik Maltborg har, efter kontakt med en sån juvel, rett ut ett envist missförstånd om Transportstyrelsen. Förhoppningsvis är den här frågan ur världen en gång för alla.

Läs vidare
Patrik svarar

AI förändrar ögonsjukvården
och optikbranschen

Teknik baserad på artificiell intelligens, AI, har lett till omvälvning inom de flesta medicinska områden, och oftalmologin och optometrin är inga undantag. Nu börjar tillämpningarna dyka upp – både på ögonkliniker och i optikerbutiker.

Många av de mest avancerade AI-projekten utvecklas och bedrivs inom hälso- och sjukvården. I en rapport från 2019 konstaterar Socialstyrelsen att “AI beskrivs som nästa stora tekniksprång som kommer att påverka människors liv radikalt.” De noterar vidare att många bedömare anser att ”hälso- och sjukvården skulle kunna utvecklas högst radikalt med stöd av AI”.

Läs vidare

AI-teknik avslöjar tidiga tecken på ögonsjukdomar
Flertal AI-lösningar på samma  plattform

Nattlinser gör närsynta barn
betydligt mindre närsynta

En forskningsstudie på Vejle Hospital i Danmark har visat att myopiska barn som sover med nattlinser utvecklar 59 procent mindre närsynthet än barn som använder glasögon. Resultatet har fått ögonkliniken på sjukhuset att erbjuda nattlinser i behandlingen.

 Läs vidare

Corona föder
nya sätt att undervisa

Optikerutbildningen vid Linneuniversitetet i Kalmar har, precis som alla andra, tvingats anpassa sig till coronapandemin under det senaste året. Men trots att utmaningarna varit både många och svåra har omständigheterna fört med sig en hel del positiva förändringar. Nu ser man med tillförsikt och optimism på framtiden med högt söktryck till grundutbildningen och en kull på 20 studenter som snart gått klart den första terminen på den nyinrättade Masterutbildningen.

Läs vidare

Svag kunskap om hygienrutiner

Precis som föräldrar gjort i hundratals år har pandemin dagligen påmint oss om vikten av att tvätta händerna och hålla på den personliga hygienen. För optiker finns särskilda hygienkrav i Socialstyrelsens föreskrifter. Först i samband med coronapandemin började redan gällande rutiner följas. Men inte alla och ännu finns mycket att förbättra.

Det visar ett examensarbete från Karolinska Institutets magisterstudenter Sara Ali och Romiana Hanna. De båda magisterstudenterna har via en enkät och genom att ta bakterieprover i undersökningsrum givit en bild av hur lagstadgade hygienrutiner efterföljs och hur den bakteriella miljön kan se ut i branschens butiker.

Läs vidare

Synförändringar vanligt
hos långtidssjuka i covid-19

Pågående forskning pekar på att uppemot 25–40 procent av de som har långvariga besvär efter covid-19 drabbas av synförändringar. Dessa problem kan försvåra återgång till arbete och vardagliga aktiviteter. Synologen har genomfört en utbildning där kedjans optiker fått en utbildning för att upptäcka och behandla covid-19 relaterade symptom.

Läs vidare

Krönika av Anki Palm:
Kriser – en bro
mellan gammalt och nytt

Kris leder till utveckling, säger de som forskat på ämnet. Fatta vad vi kommer utveckla nya synsätt och ta andra vägar när pandemin väl lugnat sig. Redan nu ser vi förändringar och annorlunda beteendemönster. Undrar vilka som kommer att bestå och vilka vi återgår till när vi får börja röra oss närmare varandra igen? Under första tiden av pandemin längtade jag tillbaka till det som varit. Jag kunde inte se vare sig mening eller mönster i det som hände men valet att stanna kvar i dåtiden fanns inte. Skeendet gick inte att förstå men efter ett tag blev krisen vardag, hur det ens var möjligt, men så blev det. Det är därför kriser gör ont. Vi förstår oss inte på dem men vi går igenom dem.

Läs fortsättningen på Anki Palms krönika här

Vetenskap 4:
Mot ljusare tider

Tänk vad fort tiden går, det märks att våren är på väg. Det är mycket som har hänt under detta år. Att tala om pandemi är nog ett av de vanligaste ämnena idag. Men när nu över två miljoner har fått sin första vaccindos och vi går mot varmare tider så är innehållet här inte relaterat till pandemin och COVID-19, det finns att läsa om på andra ställen i tidningen. Här är det blandade artiklar som handlar om corneas immunceller och förändringar av IOP vid sömnapné.

Läs vidare