Flertal AI-lösningar på samma plattform

Topcon Harmony är en IT-plattform skapad för ögonsjukvården som hjälper till att effektivisera datahanteringen och förenkla arbetet i vårdkedjan. Idag kan systemet användas med tio olika AI-lösningar.

Ett annat grannland där forskning och utveckling pågår för att integrera AI-teknik i  ögonsjukvårdens processer är Finland. Topcon Harmony är en IT-plattform som effektiviserar datalagring, diagnostiskt arbete och utbyte av information mellan optiker och ögonkliniker. Den hanterar ett stort antal format när det gäller undersöknings- och bilddata. Eftersom systemet är märkesneutralt kan det kopplas ihop med olika slags utrustning hos optikerbutiker och ögonkliniker.

– Topcon Harmony kan integreras med en rad olika AI-lösningar, säger Riina Rautee, säljchef på Topcon Healthcare Solutions. Just nu handlar det om ett tiotal AI-algoritmer med vilka vi kan  skapa ett smidigt arbetsflöde för våra kunder. De flesta algoritmer på marknaden är inriktade på fundus-bilder, men vi noterar även att flera företag utvecklar AI-lösningar för OCT, samt algoritmer som integrerar data från flera olika källor.

Topcon utvecklar inte algoritmer själva  – istället samarbetar de med ett antal företag och har en ständigt pågående dialog med olika universitet.

– Vi är övertygade om att AI kommer att bli en integrerad teknik för kliniska beslut bland våra kunder. Men vi är noga med att se till att vårdpersonalen själv kan välja de verktyg som de anser vara bäst. 

IT-plattformen Topcon Harmony skapades från början av Kide Clinical Systems – ett startup-företag som grundades 2015 i Finland. Det finländska teamets ambition var just att bygga en varumärkesneutral IT-lösning för datahantering och telemedicin inom ögonsjukvården. 

– Företaget köptes av Topcon år 2018 och ingår nu i affärsområdet Topcon Healthcare Solutions – den del av företaget som fokuserar på mjukvarulösningar för ögonsjukvården, säger Riina Rautee. 

Olle Bergman