Optikbranschens dataskyddspolicy

Optikbranschen (OB) värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur OB samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@optikbranschen.se

Genom att kontakta oss, beställa någon av våra trycksaker, när du anmäler dig till ett möte, seminarium, kurs, konferens eller liknande arrangerat av OB, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att OB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till, eller kommunicera med dig. 

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala media, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. på mässor).

Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer något från vår hemsida, när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon, när du anmäler dig till en kurs, ett möte, ett seminarium eller liknande, när du anmäler att du vill få nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier. Denna information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, legitimation som optiker eller annan medicinsk personal /  kontaktlinsbehörighet / övriga medicinska behörigheter, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc.
 • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Information vi samlar in om dig: När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data):

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, legitimation som optiker eller annan medicinsk personal /  kontaktlinsbehörighet / övriga medicinska behörigheter, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc.
 • Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt eller möten du har deltagit i.
 • Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.
 • Historisk information – tidigare köp, deltagande på kurser/möten, betalnings- och kredithistorik etc.
 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via Google Analytics).
 • Geografisk information – din geografiska placering.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna och medlemsföretagets finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, t.ex. för att OB ska kunna utföra sina åtaganden gentemot medlemsföretagen.

Vad gör vi med informationen?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.OB behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen

Laglig grund för behandlingen

”varför är behandlingen nödvändig”

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person-, legitimation- och kontaktuppgifter. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
För att uppfylla våra skyldigheter gentemot bl.a. medlemsföretag (inklusive dess anställda) och leverantörer, samt för att tillhandahålla medlemsföretagen och övriga intressenter med information, produkter och tjänster. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering. Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar. Följa tillämplig lagstiftning

 

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot medlemsföretagen och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela information med tredje part såsom mässarrangörer, leverantörer eller underleverantörer, samarbetspartners eller kundorganisationer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Medlemsföretag. OB kan komma att använda data för att kommunicera relevant information, t.ex. mötesdeltagare eller utställare på mässor, till medlemsföretagen via elektroniska kommunikationskanaler, via telefon eller brev. 

Myndigheter. OB kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Arbetsmiljöverket, Transportstyrelsen, Socialstyrelsen eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om medlemsföretaget har godkänt att vi gör det. 

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna.  OB kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

OB behandlar datan inom EU/EES. OB vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datan hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav. 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter OB har om dig och verifiera den information vi har om dig. 
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Cookies och liknande tekniker.

OB använder cookies på sin webplats för att leverera en användarvänlig onlineupplevelse. Läs mer om vår cookiepolicy här nedan.

Kontakta oss

Optikbranschen är en branschorganisation med organisationsnummer 802421-2675 och har sitt säte på Klara Norra Kyrkogata 31, 111 22 Stockholm. Kontakta oss på info@optikbranschen.se 

—-
Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 3 januari 2018.

Optikbranschens användning av cookies

Cookies & liknande tekniker

Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse hos oss. 

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från OB:s  webserver och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies: 

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
 • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.
 • Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post. 

Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons. 

Varför använder vi cookies?

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera, medan andra finns för att göra våra tjänster mer smidiga för dig. 

Hur kan du kontrollera användandet av cookies?

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan tillexempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. 

Tänk på att vissa tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies. 

Kontakta oss

Har du frågor kring dataskydd eller cookies är du välkommen att kontakta oss på info@optikbranschen.se

Denna cookiepolicy uppdaterades senast 3 januari 2018.

Populärt innehåll