Om något blir fel

Vi är angelägna att du som kund ska bli helt nöjd. Alla medlemmar i Optikbranschen följer givetvis Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och övrig relevant lagstiftning.

De flesta butiker har dessutom utökade  reklamations- och garantivillkor som ger dig ytterligare trygghet jämfört med vad lagen kräver. Tala med personalen eller besök butikens hemsida för att få veta vilka regler som gäller i just din butik.

Varje månad genomförs hundratusentals köp av optiska produkter hos butiker och webplatser. Det är ofrånkomligt att det någon gång leder till att kunden inte är hundra procent nöjd.
I första hand rekommenderar vi alltid att du vänder dig till butiken. Alla vill ju att du som kund ska vara helt nöjd med dina glasögon eller linser och i de flesta fall brukar butiken enkelt kunna lösa problemet.

Om ni ändå inte kommer överens finns det olika instanser du kan vända dig till, beroende på vilken del av köpet du inte är nöjd med:
Om det gäller synundersökningen ska du i första hand vända dig till Patientnämnden i ditt landsting. De är en opartisk instans som kan hjälpa dig att föra fram klagomål och se till att de blir besvarade. Mer information om detta finner du på Socialstyrelsens hemsida.

Om du upplever ett fel i varan ska du inledningsvis vända dig till kommunens konsumentvägledare. Konsumentvägledningen är en frivillig service för kommunerna. På konsumentverkets hemsida kan du söka om din kommun erbjuder tjänsten.

Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN  som prövar tvister som rör köp av varor och tjänster. ARN-s beslut är inte tvingande men alla medlemmar i Optikbranschen följer ARN-s beslut.

Populärt innehåll