Bli medlem


Alla branschens aktörer ska naturligtvis vara med och påverka det gemensamma arbetet. Branschföreningen finns till för alla dess medlemmar och genom att ta plats vid bordet blir ni en röst i det sammanhanget. Optikbranschen består av tre medlemskategorier; optiska detaljister, optikernas yrkesförbund samt leverantörer inom den optiska sektorn. Ett medlemskap öppnar många möjligheter.

En plats vid bordet

Medlemskapet ger en ökad insikt i branschen. Genom branschföreningen samarbetar vi för att hantera gemensamma utmaningar och möjligheter och arbetar för branschens väg framåt. Medlemskapet är också en god möjlighet att knyta kontakter med kollegor. Vid de medlemsmöten som genomförs fyra gånger/år medverkar för nästintill alla de stora aktörerna. Det ger en naturlig kontaktyta med resten av branschen, något som många har stor nytta av i det dagliga arbetet.

Gemensamma riktlinjer och branschstandards

En viktig del av branschföreningars arbete är att enas om gemensamma branschstandards. Inom optikbranschen har vi samlats bakom Optikbranschens och Optikerförbundets kvalitetsnorm i synvården, en standard för hur synundersökningen ska genomföras.

Föreningen står även bakom EUROMCONTACT-s och ECOO-s gemensamma riktlinjer för distribution av kontaktlinser.

Du kan ladda ner desssa här

En röst gentemot myndigheter och beslutsfattare

Optikbranschen får upp dörrar till myndigheter och beslutsfattare som ofta är stängda för enskilda företag. Här för vi branschens talan utifrån vad som beslutats vid medlemsmötena.

Tidningen OPTIK och nyhetsbrev

OPTIK är branschens egen tidning som bevakar det som händer. Fyra gånger/år kommer papperstidningen i er brevlåda. Här bevakar vi det senaste inom allt från teknik och branschnytt till mode och vetenskap. Tidningen innehåller såväl fördjupande reportage som förklarar i grunden, som krönikor och kortare nedslag.

Åtta gånger år får ni dessutom OPTIK-s nyhetsbrev, en kanal för branschens aktörer att nå ut med snabba nyheter. I nyhetsbrevet kan du läsa om personligheter, nyöppningar och snabba nyheter mellan de tryckta upplagorna. Prenumeration på papperstidning och nyhetsbrev ingår naturligtvis i medlemskapet.

Branschens bästa statistik

Som medlem i Optikbranschen får du tillgång till branschens mest tillförlitliga statistik, baserad direkt på kassainslag. Statistiken bryts ner på de olika aktuella produktkategorierna och sammanställs kvartalsvis och är ett mycket användbart verktyg för en fördjupad förståelse för branschens utveckling.

Juridisk assistans

Branschföreningen har avtal med CvZ Juridik och kan därmed erbjuda medlemmarna ett flertal tjänster:

 • Fri inledande konsultation vid juridiska frågor   
 • Personlig kontakt – kunskap om branschen 
 • 35% rabatt på timarvode
 • Baspaket mallar, NDA, Anställningsavtal, Samarbetsavtal etc.
 • 25 % rabatt på utbildningar 
 • Inbjudningar till gratis frukostseminarium 
 • Rabatt på serviceavtal

  Ansök om medlemsskap

  Fyll i formuläret för att ansöka om medlemsskap.
  Omsättning senaste verksamhetsår, samtliga verksamheter (helägda, franchise, fristående, moder- ,syster- och dotterbolag etc):

  Verksamhet - fler alternativ möjliga

  Detaljist, butikDetaljist, webbOptikleverantörsföretagYrkesorganisationer optikerAnnat

  Om annat, beskriv din verksamhet:

  [textarea textarea-647 placeholder "Beskriv din verksamhet]

  Ansökan skickas in av: Ansökan skickas in av:

  Med mandat av behörig firmatecknare  Vi har tagit del av föreningens stadgar och förbinder oss att följa dessa samt att rapportera till Optikbranschens statistikinsamling. I samband med att medlemsansökan godkänts översänder vi komplett lista över anslutna verksamheter: namn, fullständig adress, e-mail, telefon.

  Populärt innehåll