Om Optikbranschen

Optikbranschen är en branschorganisation som samlar detaljister, leverantörer och leg. optiker.  Vi ska förena och utveckla branschen samt vara dess naturliga nav och kontaktpunkt för såväl branschaktörer som samhälle och dess institutioner.

Optikbranschen verkar för att dess medlemsföretag ska ligga långt framme när det gäller att skapa kundtrygghet med hög produkt- och patientsäkerhet. Inom ramen för detta ställer Optikbranschen konkreta krav på medlemsföretagen för att de ska erbjuda synvård på högsta europeiska nivå.

Optikbranschen publicerar regelbunden försäljningsstatistik. På den publika sidan sker detta fyra gånger per år. Som medlem i Optikbranschen får du tillgång till månatlig försäljningsstatistik. Medlemmar får även tillgång till en consumer insight-mätning som ger en fördjupad kunskap om konsumentbeteende, vilken publiceras två gånger/år.
Optikbranschen ger ut tidningen OPTIK som kommer med 11 nummer per år, med nära 5 000 läsare per nummer. OPTIK är den naturliga kanalen för att hålla sig uppdaterad om det senaste inom branschen, och en given kanal för den som vill nå hela branschen.

Optikbranschen är också ansvariga för branschens kvalitetscertifiering och utveckling av kvalitetsnorm. Normen uppdateras kontinuerligt i samband och reviderad version skickas automatiskt till samtliga medlemmar. Anslutna butiker genomför omcertifiering vartannat år. Vart tredje år revideras butiken dessutom genom ett besök av Optikbranschens kvalitetsansvarige.