Om Optikbranschen

Optikbranschen är en branschorganisation som samlar detaljister, leverantörer och leg. optiker.  Vi ska förena och utveckla branschen samt vara dess naturliga nav och kontaktpunkt för såväl branschaktörer som samhälle och dess institutioner.

Optikbranschen verkar för att dess medlemsföretag ska ligga långt framme när det gäller att skapa kundtrygghet med hög produkt- och patientsäkerhet. Inom ramen för detta ställer Optikbranschen konkreta krav på medlemsföretagen för att de ska erbjuda synvård på högsta europeiska nivå.

Optikbranschen publicerar regelbunden försäljningsstatistik. På den publika sidan sker detta fyra gånger per år. Som medlem i Optikbranschen får du tillgång till månatlig försäljningsstatistik.

Optikbranschen ger ut tidningen OPTIK som kommer med 4 nummer samt 8 nyhetsbrev per år. OPTIK är den naturliga kanalen för att hålla sig uppdaterad om det senaste inom branschen, och en given kanal för den som vill nå hela branschen.

Optikbranschen är också ansvariga för branschens kvalitetscertifiering och utveckling av kvalitetsnorm. Normen uppdateras kontinuerligt i samband och reviderad version skickas automatiskt till samtliga medlemmar. Anslutna butiker ska årligen aktivt uppdatera samtliga handlingar som verksamheten kräver, samt genomför omcertifiering vart tredje år. Vart tredje år genomförs dessutom en oberoende andrpartsrevision i regi av  Optikbranschen.

Fakturaadress:
Optikbranschens Service AB
Drakens Gränd 6
111 30 Stockholm
inbox.lev.426553@arkivplats.se

Populärt innehåll