Ordförande

Michael Lagerbäck
Optikbranschen
Drakens gränd 6
111 30 Stockholm
Mobil 073-585 77 79
michael@optikbranschen.se

Synoptik Sweden AB

VD

Roland Olsson
Solna Torg 3
Box 44
171 11 Solna
Tfn 08-626 19 00
Mobil 070-190 11 13
Rol@synoptik.se

Specsavers

VD

Marita Bertilson
Torsgatan 5B
Box 205
401 23 Göteborg
Tfn 031-771 98 00
Mobil 070-95198 01
marita.bertilson@specsavers.com

Optikerförbundet

Ordförande

Rune Brautaset
Kungholms strand 105
112 33 Stockholm
Mobil 070-580 38 00
Rune.brautaset@optikerforbundet.se

Optikleverantörsföretagen

Sverigechef Rodenstock

Johan Carlius
Rodenstock
Edsbrogatan 1E
752 28 Uppsala
Mobil 073-514 34 97
johan.carlius@rodenstock.se

Populärt innehåll