Ordförande

Hans Widahl
Optikbranschen
Klara Norra Kyrkogata 31
Box 22307
104 22 Stockholm
Mobil 070-728 58 00
hans@optikbranschen.se

Synoptik Sweden AB

VD

Roland Olsson
Solna Torg 3
Box 44
171 11 Solna
Tfn 08-626 19 00
Mobil 070-190 11 13
Rol@synoptik.se

Specsavers

VD

Marita Bertilson
Torsgatan 5B
Box 205
401 23 Göteborg
Tfn 031-771 98 00
Mobil 070-95198 01
marita.bertilson@specsavers.com

Optikerförbundet

Ordförande

Rune Brautaset
Kungholms strand 105
112 33 Stockholm
Mobil 070-580 38 00
Rune.brautaset@optikerforbundet.se

Populärt innehåll