Närsynta mindre närsynta av nattlinser

En forskningsstudie på Vejle Hospital i Danmark har visat att myopiska barn som sover med nattlinser utvecklar 59 procent mindre närsynthet än barn som använder glasögon. Resultatet har fått ögonkliniken på sjukhuset att erbjuda nattlinser i behandlingen.

Text Steen Tue Bjerborg

Flemming Møller, överläkare på ögonkliniken vid Vejle sjukhus har handlett studien om nattlinser.

Växande barn kan bromsa utvecklingen av närsynthet och sova sig till en betydligt bättre syn genom att sova med nattlinser. Det visar ett nytt danskt forskningsprojekt vid ögonkliniken på Vejle sjukhus. 

Totalt 60 närsynta barn i åldern sex till tolv år, remitterade av ögonläkare från hela Jylland och Fyn, deltog i studien. Trettio av barnen bar glasögon och använde inte nattlinser. De 30 andra barnen sov med nattlinser, och använde inte glasögon. Och skillnaden i hur ögonen utvecklades mellan de två grupperna var signifikant.  

De 30 barn som sov med nattlinser och inte använde glasögon hade en mycket mindre ökning av ögats längd och därmed också mindre ökning i närsynthet, än barnen som bar glasögon och inte sov med nattlinser. 

Studien drar därför slutsatsen att nattlinser kan bromsa utvecklingen av närsynthet hos växande barn utan behandlingsintensiva och synhotande komplikationer. Det minskar avsevärt risken för att utveckla stark närsynthet och allvarliga ögonsjukdomar som glaukom, näthinneavlossning och näthinneförändringar senare i livet. 

– Det är ett fantastiskt resultat som är så bra att vi nu valt att erbjuda nattlinserna i behandling av barnen på ögonkliniken. Hittills har sex närsynta barn gått med på detta, och de har nu startat behandlingen, säger, Trine Møldrup Jakobsen, läkare och klinisk forskningsassistent på ögonkliniken  och den som ledde studien vid Vejle Hospital som en del av sin doktorsavhandling för ögonläkare.  

Tidigare forskning i Asien och södra Europa har tidigare visat nattlinsernas förmåga att bromsa utvecklingen av närsynthet hos barn. Men det har aldrig förut studerats i Skandinavien. 

– Å ena sidan finns det stora genetiska skillnader mellan asiatiska och nordeuropeiska barn. Å andra sidan har det speciellt tidigare funnits stora kulturella skillnader i hur barn i Asien och norra Europa har levt och belastat sina ögon. Därför har vi inte kunnat överföra resultaten från asiatiska barn direkt till danska och skandinaviska barn, utan vi har behövt undersöka det själva, säger Flemming Møller, överläkare på ögonkliniken på Vejle sjukhus.

I vissa områden i Asien har förekomsten av närsynthet hos barn varit så hög som 90 procent. Men Flemming Møller har, liksom andra danska ögonläkare, sett en tydlig ökning av närsynthet de senaste åren även hos danska barn. Och detta bekräftas av en ny studie som visade att förekomsten av närsynthet hos barn i Danmark har ökat från 13 procent i 2007 till 25 procent idag. 

Därför föreslog Flemming Møller att Trine Møldrup Jakobsen skulle göra sin doktorsavhandling som ett forskningsprojekt om nattlinsernas effekt på utvecklingen av närsynthet hos barn. 

Trine Møldrup Jakobsen har nu fått sin forskningsstudie godkänd som doktorsavhandling, och ögonkliniken på Vejle hospital har börjat använda nattlinserna i behandling av de närsynta barnen. Men det hindrar inte den nya ögonläkaren från att forska vidare om nattlinser.

En nattlins
är en formstabil lins som med sin vakuumeffekt, i kombination med det faktum att ögonlocket är stängt, kan förhindra att ögat växer i längden, vilket saktar ned utvecklingen av närsynthet. 
Med mer än minus 5 i styrka, som kallas stark närsynthet, ökar risken för att utveckla glaukom, näthinneavlossning och näthinneförändringar. 
Forskningsprojektet i Vejle har involverat 60 barn från Jylland och Fyn, som genom lottning delades in i två grupper, där den ena gruppen sov med nattlinser, den andra utan. 
Resultaten av forskningsprojektet har visat att nattlinser kan bromsa utvecklingen av närsynthet hos växande barn med 59 procent – utan behandlingsintensiva eller synhotande komplikationer. 
Nattlinserna i studien levererades av företaget Ens Eyes i Kolding. Företaget har följt forskning om nattlinser över hela världen i tio år, och levererar nattlinser till optiker och ögonläkare i hela Skandinavien och Island.