Branschpraxis ansvar för vara


Branschföreningen ser ett behov att förtydliga ansvarsförhållanden mellan Optiker, Försäljande
verksamhet och Utfärdande verksamhet i relation till Patient/Konsument.

Optikbranschens medlemmar har därför vid medlemsmöte 20231009 beslutat om en branschpraxis
som innebär att risken för varan, och ansvar för lämpliga åtgärder för att förebygga samt åtgärda fel i
varan, alltid ligger på Försäljande verksamhet. En ordinations giltighetstid ska alltid framgå på
densamma.

Denna branschpraxis innebär ett förtydligande av ansvarsförhållandet. Branschpraxisen ska ovillkorligen
tillämpas av samtliga anslutna Verksamheter.

Branschpraxis ansvar för vara

Populärt innehåll