Kontaktlinser

Sverige har kommit långt när det gäller hur stor del av kontaktlinsdistributionen som sker via andra kanaler än traditionell optikhandel. Det här innebär att kunden inte alltid har den naturliga kontakten med leg optiker i samband med köpet.
Optikbutiken är en av många olika distributionskanaler för linser. Ren försäljning av kontaktlinser är i grund och botten fri och faller under traditionell konsumetköplag. I det fall du däremot konsulterar optiker på något sätt, exempelvis ber om rekommendation av märke eller nya styrkor, blir det automatiskt hälso- och sjukvård. Då gäller en annan lagstiftning, med krav på kontroll av ordination och journalföring.
Av patientsäkerhetsskäl är det angeläget att branschen har tydliga kvalitetskrav för de medlemmar som distribuerar kontaktlinser till konsument.
Den 20 maj 2013 beslöt därför Optikbranschens styrelse om riktlinjer för hur distributionen ska ske på ett patientsäkert sätt. Vidare beslöts om en rekommendation till konsumenterna, att beakta i samband med kontaktlinsköp via internet. De svenska kvalitetskraven följer den internationella norm som utarbetats av Eoropean Contact Lens Forum (ECLF), en sammanslutning där industrin (Euromcontact, EFCLIN) samverkar med optiker (ECOO, ECLSO). Den internationella normen har föregåtts av två symposier där bl a europeiska representanter för internethandeln har medverkat och givetvis har deras åsikter beaktats.

Optikbranschens rekommendationer till konsument

Kontaktlinser är ett alternativ av flera, för att tillgodose behovet av synkorrigering för miljontals människor. Du kanske är en av dem? Eller så överväger du kanske att testa kontaktlinser för första gången – alternativt har använt kontaktlinser under en period i ditt liv och nu vill börja använda dem igen. Oavsett vilken beskrivning som passar bäst in på dig så kanske du överväger internet som en källa för information och kanske även som ett sätt att skaffa dina linser. Här finner du några enkla råd att tänka på när du väljer hur och var du köper dina kontaktlinser.

Rekommendation till konsument

Rekommendationerna har tagits fram av European Contact Lens Forum, ECLF. ECLF är ett samarbete mellan de internationella organisationerna för kontaktlinsproducenterna ECLFIN, EuromContact & IACLE, Optikernas Europeiska organisation ECOO samt utvalda företag inom kontaktlinsförsäljning via Internet. Rekommendationerna syftar till att ge dig som konsument vägledning i vad du ska tänka på när du köper dina kontaktlinser.

Optikbranschens riktlinjer för distribution av kontaktlinser

Instruktioner för distribution av kontaktlinser har utarbetats av European Contact Lens Forum, ECLF. ECLF är ett samarbete mellan de internationella organisationerna för kontaktlinsproducenterna ECLFIN, EuromContact & IACLE, Optikernas Europeiska organisation ECOO samt utvalda företag inom kontaktlinsförsäljning via Internet. Instruktionerna säkerställer att försäljning kan ske på ett sätt som säkerställer att detta sker inom de juridiska kraven på spårbarhet och patientsäkerhet.

Riktlinjer för distribution av kontaktlinser

Populärt innehåll