AI-teknik avslöjar tidiga tecken på ögonsjukdomar

Det danska företaget RetinaLyze är ett av många internationella aktörer som har satsat på AI-baserad teknik för ögonscreening. Systemet kan idag screena för tecken på diabetesretinopati, AMD och glaukom. I arbetsflödet ingår manuell utvärdering av positiva resultat, utförd av företagets egna ögonläkare.

Affärsidéen är att utveckla AI-baserad teknik för ögonscreening där man inte bara konstaterar befintliga skador och sjukdomstillstånd, utan även fångar upp tidiga tecken på ohälsa. Huvudkontoret ligger i Hellerup i norra Köpenhamn, inte långt från den gamla Tuborgfabriken. Sedan starten 2013 har man idag utvecklats till ett internationellt företag med verksamhet i över 30 länder. Enligt egen statistik har algoritmerna från RetinaLyze använts vid nästan två miljoner undersökningar, bara i Europa. 

Hittills har RetinaLyze framför allt inriktat sig på produkter anpassade för optikbutiker, men deras system används inom ögonsjukvården. Produkten bygger på en abonnemangslösning där kunden utnyttjar företagets AI-teknik via internet. Man får också tillgång till ett team av ögonläkare som kan göra en mänsklig bedömning. Tanken är att optikern ska fokusera på att göra en bra undersökning och sedan få full support när det gäller den kliniska bedömningen. 

OPTIK tog kontakt med Lasse Bundgaard, Chief of Global Sales, för en intervju.

Hej, Lasse Bundgaard – hur tror du AI kommer att förändra ögonsjukvården och optikerbranschen?
– Framför allt kommer AI att göra det möjligt att påvisa många fler sjukdomar. I framtiden kommer optikerna att bli ”first point of contact” för klienter som har problem med synen. De kommer, med hjälp av sin yrkesbakgrund, att vara de som sållar och fattar besluten om vem som ska skickas vidare till en specialist eller inte. Det sker redan en branschglidning på sjukhusen där de anställer optiker för att delta i undersökningsverksamheten. Denna bransch-
glidning kommer att fortsätta ut till butikerna eftersom specialiserade ögonläkare är en vårdresurs som det råder brist på.

AI gör det möjligt att identifiera tidiga stadier av sjukdomarna – så tidiga att någon permanent skada ännu inte har hunnit inträffa. Då kan patienten behandlas av lokala ögonläkare, och synen bevaras.

Vilka screeningar och undersökningar kan RetinaLyze hantera idag?
– RetinaLyze screenar för tecken på glaukom, diabetesretinopati och AMD. Med hjälp av mjukvaran hittar instrumentet förändringar på näthinnan. En ögonläkare från vårt backup-team tittar sedan på de resultat som optikerbutiken skickar in. Vår ögonläkare verifierar om upptäckten bör följas upp med en remiss till den lokala ögonkliniken. Granskningen görs ur ett holistiskt perspektiv, och utvärderingen från vår ögonläkare kommer också att peka ut om det finns tecken på andra sjukdomar med anknytning till näthinnan.

Vår statistik visar att vi tar emot cirka 4 procent av alla screeningar för att genomföra en manuell evaluering. Våra ögonläkare sorterar därefter bort 2,3 procent av bilderna så att endast 1,7 procent skickas vidare till den offentliga sjukvården. På så sätt skickar systemet nästan inga false positives vidare som belastar ögonsjukvården.

Säg hej till din AI-kollega. Tekniska system baserade på artificiell intelligens rusar in
på alla områden och förändrar både branschstrukturer och arbetsuppgifter.

Vad har ni i er ”pipeline”?
– Vi jobbar hårt för att kunna leverera en ny algoritm avsedd för OCT-undersökningar. Denna nya funktion beräknar vi att kunna lansera under tredje kvartalet i år. Vidare samarbetar vi också med några universitet här i Danmark för att i framtiden kunna göra det möjligt att identifiera tidiga stadier av Alzheimers. Vi tittar också på en algoritm som kan identifiera olika stadier av katarakt. 

Vad ser du som den största fördelen med AI-teknik i undersökningsinstrument för ögonhälsa?
– Framför allt att kompetensnivån bland optikerbutikerna blir mer enhetlig. Vissa optiker är bra på att ta fundusbilder, andra är bra på synundersökningar medan en del är bra på mode. Att bli verkligt duktig på att identifiera tidiga stadier av sjukdomar utifrån bilder av näthinnan tar väldigt lång tid. AI har den fördelen att man kan identifiera sjukdomstecken på ett par sekunder; kunden kan därför få svar från screeningen innan de lämnar butiken. 

Hur stärker vi samarbetet mellan ögonkliniker och optiker?
– Just det faktum att vår lösning bidrar till att begränsa antalet false positives som skickas från optikerbutikerna till den lokala ögonsjukvården kommer att stärka samarbetet – när remitteringen är korrekt. Optikerna kommer i framtiden att vara ögonsjukvårdens förlängda arm och sortera ut de fall som är relevanta för handläggning av specialister. Jag kan mycket väl tänka mig att optiker skapar yrkesföreningar där man anställer ögonläkare som kan göra en bedömning – online och i realtid – när det behövs. På så sätt får kunden ett undersökningssvar inom några få ögonblick.

Danmark ligger som bekant långt framme inom medicinsk forskning och utveckling; i förhållande till landets storlek är man i absolut världsklass. RetinaLyze har vuxit fram inom en nationell branschkultur där samarbetet med danska universitet är livligt. Läkemedelsjättar som Novo Nordisk, Lundbeck och Leo Pharma utgör elefanterna i detta ”ekosystem” – något som ger stabilitet, tillgång på anslag och högt tempo framåt. 

Det var faktiskt inom den förstnämnda koncernen som idén till RetinaLyze väcktes. Novo Nordisk har producerat insulin i nästan ett sekel och är stora inom diabetesforskning.  Ett projekt man drev handlade om att förebygga synnedsättning på grund av retinopati. Här påbörjades ett bildanalysprojekt som dock lades ner av storföretaget. Istället togs det över av en av eldsjälarna i projektet som utvecklade den kliniska användningen av tekniken i samarbete med sjukhus i Köpenhamn. Sedan 2014 har RetinaLyze kunnat erbjuda en kommersiell produkt.