Om certifiering

Certifiering inleds med att en ansvarig för certifieringen utses som går utbildning i kvalitetsnormen. Efter implementering av normen i verksamheten kan butiken ansöka om att genomgå test för nycertifiering.

Certifieringen skall förnyas var tredje år genom att test för omcertifiering genomförs. Butiken kallas till test via e-post.

Certifierade verksamheter revideras löpande. Detta sker i form av personligt besök där verksamhetens rutiner kontrolleras för att säkerställa att de är i enlighet med de högt ställda kraven i Optikbranschens kvalitetsnorm.

Anmälan till certifiering

    Anmälan till Certifiering (priser exkl moms):

    Kvalitetsseminarier (Stockholm) Datum:

    De personuppgifter du lämnar till oss genom detta formulär används för att hantera din anmälan. För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter se vår Integritetspolicy. Jag har tagit del av informationen.

    Populärt innehåll