Svaga unskaper om hygienrutiner

Precis som föräldrar gjort i hundratals år har pandemin dagligen påmint oss om vikten av att tvätta händerna och hålla på den personliga hygienen. För optiker finns särskilda hygienkrav i Socialstyrelsens föreskrifter. Först i samband med coronapandemin började redan gällande rutiner följas. Men inte alla och ännu finns mycket att förbättra.

Text och foto: Wilhelm Jaresand

Det visar ett examensarbete från Karolinska Institutets magisterstudenter Sara Ali och Romiana Hanna. De båda magisterstudenterna har via en enkät och genom att ta bakterieprover i undersökningsrum givit en bild av hur lagstadgade hygienrutiner efterföljs och hur den bakteriella miljön kan se ut i branschens butiker.

– I studiens första del gick vi in i slumpmässigt utvalda optikbutikers synundersökningsrum, topsade några av ytorna och stoppade sedan topsen försiktigt i en agarplatta, särskilt avsedd för bakteriella prover, säger Sara Ali.

Proverna som togs i december 2020, alltså långt in på pandemiåret skickades till Åsa Sjölin, mikrobiolog vid Karolinska Institutet, som analyserade proverna för att identifiera exakt vilka bakterier magisterstudenterna lyckats topsa upp från synrummen. En vecka senare fick de se resultatet.

Svaren överraskade Sara och Romania.

– Tangentbordet var värst. Rentav äckligt. Det första hon hade hittat var mögel och svampmögel. Det är inte speciellt trevligt, varken för optikerna som får det på fingrarna eller för patienterna som i sin tur riskerar få det på sig, säger Sara.

I studien har de inte undersökt vilka hälsorisker mögel kan medföra, utan valt att avgränsa sig till att endast visa på förekomsten av olika bakterier. 

– Utöver mögel hittade vi även stafylokocker. Dessa bakterier kan leda till utslag eller, om man är allergisk, även till infektion. Men bara det att ens arbetsplats har mögel och sådana här bakterier är inte så trevligt, säger Sara.

Förutom tangentbordet gav även biomikroskopet höga utslag  på ”usch-skalan”. Flera olika bakterier hittades där, inklusive stafylokocker.

– Det är sådant som kommer från patientens hud, man lägger ju pannan och hakan på.

Enligt rutinerna ska instrumenten rengöras både före och efter en patient. Tangentbordet är det dock många som glömmer bort. Även andra studier har pekat ut just tangentbordet som renlighetens svarta får, i vissa fall har det till och med visat sig finnas fler bakterier på tangentbordet än på toaletten.

Dessutom räcker det inte nödvändigtvis att rengöra och sprita. Har svampmöglet fått fäste går det inte bort och ofta är enda lösningen att byta ut det.

– Studiens andra del består av enkätundersökning med frågor om optikbutikernas hygienrutiner. Vi ringde 14 personer och pratade med optiker som varit verksamma i minst två år och därmed hade skulle erfarenhet av att arbeta både före och efter pandemin.

De 14 personerna fick svara på ja och nej-frågor baserade på Socialstyrelsens hälsoföreskrifter. Svaren avslöjade stora brister när det gäller i vilken grad de lagstadgade hygienrutinerna följs.

– Till exempel frågade vi ifall optikernas händer skulle vara fria från smycken och om de känner till kravet på att ha uppsatt hår och ifall de tvättar händerna i samband med patientmöte. 10 av 14 svarade ”nej” på frågan om optikerns händer ska vara fria från smycken, vilket är fel, 11 svarade att man inte behövde ha uppsatt hår, vilket också är fel, och hälften angav att rutinerna med att tvätta händerna kom på plats först efter pandemin.

I sitt examensarbete väcker Sara och Romania frågan om hur stor kunskap det egentligen finns i branschen om de basala hygienrutinerna och i vilken omfattning personalen informeras om dessa. Samtidigt konstaterar de att pandemin har tvingat fram ett betydligt ökat fokus på hygienen. Samtliga tillfrågade optiker svarar att hygienrutinerna förändrats efter coronapandemins utbrott.

Bland annat rengör man nu alla ytor noggrannare, både de som patienten kommer i kontakt med och optikerns ”egna” ytor som stol och skrivbord. Regelbunden personlig hygien, som handtvätt är betydligt mer frekvent nu än före pandemin. Men fortfarande brister det ibland annat efterlevnad av kraven på uppsatt hår smyckesfria händer.

Vad är ditt tips till alla optiker som läser det här?

– Fortsätt sköta hygienrutinerna och läs på om Socialstyrelsens hälsoföreskrifter. Vet inte vad det kan få för konsekvenser om man inte följer dem, men man vill ju inte smitta folk. Varken med corona eller annat. Tvätta händerna, det är mitt råd. Basic men effektivt.  n