Framtiden ser ljus ut för årets avgångskull från Optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar – samtliga som tog examen har redan fått anställning.

TEMA UTBILDNING

Examenstider väcker intresset för frågor som rör utbildningen av optiker, assistenter och säljare. Branschen och yrkesrollerna befinner sig i en förändringsfas som av många anses vara den mest omvälvande hittills. Samtidigt som traditionella och invanda affärsmodeller i den kommersiella delen av branschen utmanas av digitalisering och förändrade konsumentbeteenden växer både intresset och möjligheten för välutbildade optiker att söka andra karriärvägar än arbete i butik. Detta kan i sin tur kan komma att påverka innehållet i assistenternas och säljarnas arbetsuppgifter. I Tema Utbildning möter vi nyutbildade optiker, assistenter och säljare och resonerar kring framtida utbildningsbehov.

Nya lokaler skapar möjligheter

Optikerutbildningen i Kalmar har fått nya lokaler och studenterna trivs verkligen – inte minst i de moderna undersökningsrummen. Viktiga steg har tagits mot den nya masterutbildningen som drar igång hösten 2020. Ta mig till Kalmar.

Studenter från Kalmar och Stockholm berättar vad de tycker om utbildningarna.

Möt fyra studenter i Kalmar

• Emil Svensson
• Johanna Strömblad
• Klara Lennéer
• Christer Citron
Läs hur de ser på framtiden.

Möt tre studenter på Karolinska Institutet

• Emilia Falk, Optikerprogrammet
• Fanny Josefsson, Diagnostisk Optometri
• Johan Hedström, Magisterutbildningen
Så ser framtiden ut efter examen.

Tre branschröster om optikerutbildningen

• Erik Ryderberg, Head of Professional Advancement, Specsavers Sverige
• Helena Lundenfelt, HR Manager Synoptik
• Johan Carlius, marknadschef Rodenstock Sverige
Ny teknik, fler och bredare utbildningar önskar branschen.

Annie Eriksson talar till sina optiksäljare på examensdagen.

Säljare med omtanke om kunden

Ett 50-tal föräldrar, anhöriga och vänner har samlats på Campus Roslagen för att gratulera årets kull med nybakade optiksäljare. Musiken som dunkar i högtalarna sänks när de tågar in i salen till applåder.

– Den här klassens styrka har verkligen legat i att de är otroligt omtänksamma och kommer ha kunden i fokus. Det märks på hur de är, säger Annie Eriksson.

Framtiden för utbildningen är även den inte helt kartlagd än. Till hösten tas en ny klass in, men hur det blir 2020 återstår att se. Två ansökningar är inskickade om att få hålla utbildningen. En till Norrtälje och en till Ronneby.

Följ med till Campus Roslagen

Krönika Anki Palm:
Ta helhetsgrepp på optikutbildningarna

När jag började arbeta som utbildningsassistent på IFO, Institutet för Optometri, i början av nittiotalet pratade många om vikten av utbildning inom optikerkåren. Historiskt sett hade optikeryrket länge varit ett hantverksyrke och nu utvecklades det mer och mer till att vara ett vårdyrke. Kvalitetssäkringssystemet utvecklades och sjösattes och idag är det väl knappast någon som ifrågasätter att vi har ett system som säkerställer patientsäkerhet och hur vi professionellt ska utföra vårt arbete utifrån en miniminivå. Allt för patientens och kundens bästa! Läs krönikan!

”Optiker behöver ta större ansvar på sjukvårdssidan”

Rune Brautaset, ordförande Optikerförbundet:
”Med en åldrande befolkning och en teknologisk utveckling samt högre tryck på den specialiserade vården så tror vi optiker kommer behöva ta ett större ansvar på sjukvårdssidan. Detta kommer ställa krav på utbildningarna. Samtidig kommer dagens behov av att tillgodose befolkningen med bra optiska lösningar kvarstå. Denna kombinationen kommer bli en utmaning och utbildningarna måste anpassa sig.”  Läs intervjun med Brautaset.

Förändring under lupp på mässan

Aktörerna i optikbranschen lever, som alla andra, i en föränderlig tid. Gamla sanningar ställs på ända och etablerade affärsmodeller utmanas av digitalisering, automatisering och ändrade konsumentbeteenden. Under Optikmässan i augusti sätts förändringarna i fokus. Harald Ångström kommer leda tre paneldiskussioner som med olika utgångspunkt tar tempen på branschen och gläntar på fönstret till framtiden. Bland annat kommer det handla om assistenternas roll i butiken. Läs vad Harald Ångström har för planer.

Memira satsar på offentlig ögonsjukvård

Trots att det fanns ett 30-tal ögonkliniker i Stockholm var det under 2017 en stor brist på specialiserad ögonvård. Väntetiderna var långa och vården behövde hjälp att hantera situationen. I oktober samma år öppnade Memira sin första ögonmottagning inom offentligt finansierad vård vid Globen i Stockholm. Målsättningen är att är att inom en treårsperiod vara en av de ledande aktörerna inom privat ögonsjukvård. Ta mig till reportaget om Memira.

VETENSKAP
Ljus tid med nya kollegor

Nu är sommaren här och det innebär att många nya kollegor har tagit sin examen, det gör att vi nu är fler optiker och fler vidareutbildade optiker. Även assistentutbildningarna har slutat för terminen och det innebär möjlighet till ännu fler kunniga assistenter. Grattis till er alla och välkomna i branschen, ni är alla efterlängtade. Artiklarna i detta nummer är nya och publicerades i JOVs i maj detta år. Det är riktigt spännande ämnen
• Catarina Ericsons krönika
• Två vetenskapsartiklar