Vetenskap

Ljus tid med nya kollegor 

När vi är olika yrkesgrupper är det viktigt att ha koll på vem som kan eller får göra vad. Det har cirkulerat kommentarer på sociala medier som tyder på att det kan finnas oklarheter mellan begreppen ensamrätt till yrke och skyddad yrkestitel. 

Optiker är en skyddad yrkestitel och innebär att titeln bara får användas av den som har legitimation. Det finns drygt 20 yrken i Sverige med skyddad titel. Det är straffbart att använda sig av en titel som man inte har legitimation för. Ensamrätt till yrke innebär att endast den som har legitimation eller särskilt förordnande får utöva yrket och använda titeln, i Sverige är det apotekare, barnmorskor, läkare, receptarier och tandläkare som har ensamrätt till yrke. Det är straffbart att arbeta i ett yrke som man inte har legitimation för. All personal som arbetar hos en optiker är hälso- och sjukvårdspersonal och allt arbete ska utföras på ett patientsäkert sätt enligt patientsäkerhetslagen. Det gäller att ha koll på vilken kunskap som finns och vem som har den. Det är aldrig fel att ifrågasätta om ens egen kunskap räcker till. Det kommer dyka upp frågor där svaren inte är självklara. Tipset är att fråga vid tveksamheter, då lär man sig ännu mer. Utvecklingen går fort och det kommer ständigt ny kunskap

Artiklarna i detta nummer är nya och publicerades i JOVs i maj detta år. Det är riktigt spännande ämnen. Den första artikeln har studerat hur tårkörteln påverkas av högt fruktosintag i korta perioder. Den andra artikeln handlar om hur glukokortikoid och vad som styr för att detta ska inducera okulär hypertension eller glaukom. Båda artiklarna beskriver studier i tidigt stadie, inte något av dem har ett klart resultat som ger en förändring för människan men de visar på resultat som är tänkvärda och vi säkert får höra mer om i framtiden.

Kommentarer har kommit att det är svårt med förkortningar i artiklarna och att de behöver förklaras bättre. Förkortningar finns i alla artiklar och de är svåra att ta bort men förklaring finns i varje artikel där förkortningen används första gången och i sammanfattningen ska även förklaringen finnas. Det har varit många utländska artiklar nu vilket beror på att de inte görs så många svenska. Men jag hoppas mycket på att alla ni som nu har tagit examen och gjort era C- och D-uppsatser vill skicka in era examensarbeten så att era nya kollegor får ta del av dem. Även om nivån på artiklarna varierar så är målet att det ska finnas något för alla. Det är som att göra alla nöjda med allt på Optometridagarna. De vanligaste kommentarerna som skrevs till på enkäten var dessa två ” Föredragen behöver vara på en lägre nivå för oss gamla optiker med en inte så medicinsk utbildning” och ”Det behövs en högre nivå på föredragen för oss äldre optiker med lång erfarenhet”. Det är en utmaning att tillgodose dessa personer samtidigt, men det är roligt och vi jobbar på att göra det så bra som möjligt för alla.  

Trevlig läsning och njut av sommaren!

Catarina Ericson 
OPTIKs vetenskapsredaktör 
MSc i Klinisk Optometri och Leg Optiker 

Artikel 1:

Högt kortvarigt fruktosintag återprogrammerar den transkriptionella dygnsrytmen i den murina extraorbitala tårkörteln

Syfte var att avgöra om högt fruktosintag (HFI) påverkar de dagliga transkriptionella dygnsrytmen av de murina extraorbitala tårkörtlarna (ELG). 

Metoder. Tidiga ELG: er samlades in från två grupper av C57BL / 6J möss utsatta för en 12-timmars ljus / 12-timmars mörk (LD) -cykel i 10 dagar. Den första gruppen fick vatten och den andra fick vatten med 15 procent fruktos. Total RNA extraherades och utsattes för RNA-sekvensering. 

Resultat. HFI-matning orsakade massiv ombyggnad av tidigare existerande rytmgener. 

Slutsatser. Kortvarig HFI omprogrammerar den dagliga svängningen av murina ELG. Denna information kan fördjupa vår förståelse för hur tårkörtlarna påverkas av förändring i näringsintag.

https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2733404&resultClick=1

Artikel 2:

Transaktivering av glukokortikoidreceptorer är nödvändigt för glukokortikoidinducerad okulär hypertension och glaukom

Glukokortikoid (GC)-inducerad okulär hypertoni (GC-OHT) är en allvarlig bieffekt av långvarig GC-behandling som kan leda till glaukom och permanent synförlust. GC orsakar en mängd förändringar i trabekelverket (TM), en okulär vävnad som reglerar intraokulärt tryck (IOP). Många av de antiinflammatiska egenskaperna hos GCs medieras av glukokortikoidreceptorn (GR), GR-transrepression, medan GR-transaktivering står i stor utsträckning för GC-metaboliska effekter och biverkningar av GC-terapi. Det finns inga belägg för vilka av de två mekanismerna som spelar en roll i GC-OHT. 

Metoder. GRdim-transgena möss (som har aktiv transrepression och försämrad transaktivering) och möss av vild typ (WT) mottog injektioner periokulärt dexametasonacetat (DEX-Ac) varje vecka. IOP, utflöde och biokemiska förändringar i TM bestämdes. 

Resultat. GRdim-möss utvecklade inte GC-OHT efter fortsatt DEX-behandling, medan WT-mössen signifikant ökade IOP och minskade utflödesfaciliteter.

Slutsatser. Vi tillhandahåller det första beviset för GR transaktiveringens roll vid reglering av GCmedierat genuttryck i TM och vid utveckling av GC-OHT. Denna upptäckt antyder en ny terapeutisk metod för behandling av okulär inflammation utan att orsaka GCOHT och glaukom. 

https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2733082&resultClick=1