Memira satsar på offentlig ögonsjukvård

Idag har Memira ett 40-tal kliniker i Skandinavien, varav 22 finns i Sverige.

– Memira är klart marknadsledande inom refraktiv kirurgi i Skandinavien och har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Fokus historiskt har legat på privata kunder. Sedan ett par år har verksamheten även fokuserat på offentligt finansierad vård . Vår satsning handlar främst om att vi på Memira vill vara med och skapa framtidens tillgängliga ögonsjukvård, säger Anette Gunnerblad, affärsområdeschef på Memira.

När mottagningen öppnade bestod verksamheten av en läkare, en undersköterska och en verksamhetschef. Efter ett år senare anställdes den första magister-optikern och ytterliga fler optiker följde inom de närmaste månaderna.

– Verksamheten ökade genom nya patienter i ett härligt tempo och vi behövde anställa fler kollegor, säger Anette Myhrström, som var första optiker på plats.

Idag har personalstyrkan mer än fördubblats jämfört med starten och innefattar – utöver ledningen – två ögonläkare, två optiker och två undersköterskor.

Anette Myhrström och Johan Ullström

Tack vare sitt avtal med Stockholms läns landsting kommer Memiras patienter via remiss från andra optiker och vårdgivare i staden. Eftersom det rör sig om patienter med mer eller mindre allvarliga ögonsjukdomar faller all behandling under ögonläkarens ansvar. Optikerns roll är att förbereda patienten med nödvändiga mätningar.

– Först är vi med och bedömer remisserna för att prioritera och planera, och när patienterna kommer hit har vi en förberedande roll inför läkarbesöket. Vi kollar synen, mäter tryck och ger ögondroppar av olika slag beroende på vad för problematik patienten har, säger Johan Ullström, Memiras andra optikerrekrytering.

– Ja vi gör alla mätningar som OCT, synfält och biometrier inför kataraktoperationer. Preppar patienten inför läkarens undersökning helt enkelt, säger Anette Gunnerblad.

Alla patienter har dock inte ögonsjukdomar. Hit kommer även de som haft svårt att få synhjälpmedel att fungera hos vanliga optiker för att få en extra koll. Eftersom både Johan Ullström och Anette Myhrström gått magisterutbildningen och fått droppbehörighet kan de göra mätningar ofta utanför vanliga optikers verktygslåda.

– Vi har också fler apparater och maskiner än en vanlig optikerinrättning vilket tillåter en djupare undersökning, säger Anette Myhrström.

Vad har ni för roll under operationerna?
– Hittills har det varit mest förberedande med att ta emot patienter och se till att de har rätt förutsättningar för att kunna gå in i operationssalen. Skoskydd, överdragskläder, kanske lite lugnande på läkarens inrådan, se till att bedövning och pupillvidgande är på plats så de är redo för operationen, säger Johan Ullström.

– Men vi är också med och gör beräkningar på linserna inför gråstarrsoperationer till exempel, och har hand om återbesöken för att se hur ingreppen fallit ut. Hur ser de? Är de nöjda? Säkerställa så det gått så bra det bara kan, säger Anette Myhrström.

– Och är det något krångel så kopplar vi in ögonläkaren direkt, säger Johan Ullström.

För både Anette och Johan har det alltid kittlat lite extra att arbeta med patienter till skillnad från kunder. Johan kände redan under utbildningen att det var åt det hållet han ville, och för Anette har det varit en naturlig följd av att alltid ha vidareutbildat sig så mycket som möjligt.

– Här får vi till fullo använda det vi lärt oss, vår fulla kompetens liksom. Det är jättekul. Jag har varit optiker sedan 1980 och det här är utan tvekan det roligaste jobbet jag någonsin haft, säger Anette Myhrström.

Johan Ullström har jobbat på flera kliniker tidigare men känner även han att han hittat rätt först hos Memira.

– Det som är extra kul här är att vår roll som optiker utvecklas och växer hela tiden. I mer etablerade organisationer är det lite mer fasta och satta rutiner och svårt att få igenom förändringar. Här är det kort mellan tanke och agerande och vi känner att vi kan vara med och påverka företaget.

Har du saknat det på dina tidigare jobb?
– Det kanske har varit en anledning till att jag sökt mig vidare från andra jobb, att jag velat vara med och påverka och förändra mer, säger han.

Ytterligare en vinst med att vara ett mindre företag är enligt Johan och Anette att de har flexibiliteten att kunna planera kring patienten istället för tvärtom. Det ger möjligheten att sätta patienten i fokus, vilket är ganska fördelaktigt när medelåldern ligger på 72 år.

– Till exempel när vi förbereder inför operation så har vi tid att sitta ner och prata med patienten. Det blir en social stund som patienterna uppskattar, vilket också ger en trygghet som underlättar operationen något enormt. Istället för att vara oroliga så litar de på oss, säger Anette Myhrström.

Skulle ni kunna tänka er jobba butik igen?
– Som det är idag så har jag alldeles för skoj här och tycker mitt jobba är alldeles för bra för att över huvud taget ens kunna överväga möjligheten. Dessutom har vi inte butikstider vilket hjälper mig som småbarnsförälder, men framförallt är det faktiskt sjukt kul här, säger Johan Ullström.

– Jag vill aldrig gå tillbaka till att jobba butik faktiskt. Det är verkligen två helt olika jobb. Här tar vi hand om patienten och vill lösa deras problem. I butik är det mer sälja produkter och optiklösningar. Det kan vara roligt på sitt sätt men det kliniska får allt oftare sitta i baksätet och det här är ju mycket roligare, säger Anette Myhrström.

Optiker som jobbar i butik kommer gärna hit på askultationer. Under våren har Memiras ögonmottagning arbetat nära sina remitterande optiker med frukostseminarier. Vid seminarierna har man bland annat gått igenom vilken information som är viktigt i utställda remisser och svarat på frågor kring när det är aktuellt att remittera. Under hösten kommer man bjuda in till ett par frukost seminarier där samarbetspartner får utbildning efter deras önskemål.

Memiras verksamhet växer sig större och större för varje månad och företaget är redan nu i behov av att anställa fler optiker och ögonläkare.

– Det känns som om många av våra optikerkollegor som är här på auskultation får en bredare förståelse för hur deras utbildning kan användas i andra roller, säger Annette Myhrström med ett skratt. 

Johan Ullström fyller i:

– Det förväntas mer av oss inför operationer här än där jag jobbat tidigare. Till exempel uträkningen av linser som ska opereras in. Det är rätt tungt, och oåterkalleligt, och med det så växer man och jobbet känns roligare.

Text och foto: Wilhelm Jaresand