Förändring under lupp på mässan

Aktörerna i optikbranschen lever, som alla andra, i en föränderlig tid. Gamla sanningar ställs på ända och etablerade affärsmodeller utmanas av digitalisering, automatisering och ändrade konsumentbeteenden. Under Optikmässan i augusti sätts förändringarna i fokus. Harald Angström kommer leda tre paneldiskussioner som med olika utgångspunkt tar tempen på branschen och gläntar på fönstret till framtiden.

Alla som arbetar i en optikbutik är inte optiker. Assistenter och optiksäljare spelar traditionellt sett en stor roll för exempelvis kundbemötande, service, utprovning av bågar, val av glas och linsträningar. Men frågan är om inte assistenter och optiksäljare är på väg att få en allt större roll i den vardagliga verksamheten i butiken.

– Assistenterna blir mer och mer involverade i processen med kunderna/patienterna. De gör exempelvis förundersökning innan refraktionering såsom screnningar och tryckmätning. Deras arbetsuppgifter är i vissa avseenden på väg att förändras ganska radikalt, säger Harald Angström. Därför är det angeläget att ta upp en diskussion om hur branschen kan säkerställa assistenterna/optiksäljarna större roll som är på väg att formas.

Enligt Harald Angström kan det handla om hur utbildningen utformas i förhållande till yrkets utveckling och vilken status assistenterna/optiksäljarna har i butiken.

– Deras roll i behandlings- och undersökningskedjan är på väg att bli allt viktigare än den historisk sett har varit. I paneldiskussionen kommer vi lyfta fram vilken betydelse de har för verksamheten och att det ofta inte bara är ett jobb utan också bottnar i ett stort engagemang och erfarenhet, säger han.

Även för optikerns yrkesroll blåser förändringens vind. Exempelvis breddas arbetsmarknaden i takt med att vårdinrättningar som ögonkliniker i allt större omfattning anställer optiker. Dessutom använder alla stora kedjor begreppet ”ögonhälsa” som ett naturligt inslag i kunderbjudandet, vilket tydligt pekar på en förändring av optikerns roll.

– Under paneldiskussionen kommer vi ställa oss frågor som hur optikern kan komma att jobba, var jobben kommer att finnas, hur yrkeskåren ser på de hot och möjligheter som finns i samband med förändringar, säger Harald Angström.

En del av optikbranschen som inte så ofta kommer till tals när det handlar om djupare resonemang om branschens framtid är leverantörerna. Det blir det ändring på under mässan.

– Vi vill gärna ge leverantörernas möjlighet att ge sin syn på framtiden. De är ofta pålästa och har bra analyser om vad som stundar i braschen. Vi kommer att diskutera vart branschen är på väg, hur produkterna kommer att distribueras i framtiden, vilken roll får nätet, apoteken och finns det kanske nya ännu ej etablerade kanaler t ex dagligvaruhandelskedjor, säger Harald Angström.

Harald Ångström hoppas på en öppen och engagerad atmosfär under diskussionerna. 

– Det är stora förändringar som pågår och det är viktigt att vi vågar utmana oss själva och våra strategier. Att vi ställer oss frågan: Vad borde jag göra som jag inte gör idag, och tvärtom, säger han.

PANELDISKUSSIONER:

OPTIKERNS ROLL I FRAMTIDEN
Optiker samlas och diskuterar och berättar om sina tankar och funderingar runt temat ”Optikerns roll i framtiden”

OPTIKERASSISTENTENS KOMMERSIELLA
OCH KLINISKA ROLL
Deltagare: Optikerassistenter och butiksägare.

DISTRIBUTIONSKANALER I MORGONDAGENS
OPTIKMARKNAD
Deltagare: en glasleverantör, en bågleverantör,
en kontaktlinsleverantör och en instrumentleverantör.

Samtalsledare: Harald Angström