Optiker behöver ta större ansvar på sjukvårdssidan

Rune Brautaset, ordförande Optikerförbundet

Anser ni att dagens optikerutbildning motsvarar de behov som ni, utifrån ert perspektiv har, tycker ni exempelvis att det utbildas tillräckligt med optiker?
– Det finns förordningar på nationellt nivå och lokala föreskrifter på universiteten som i stor utsträckning styr innehållet i dagens optikerutbildningar samtidigt som blivande optiker ska utbildas för att nå kraven som ställs i optikerföreskriften. Optikerförbundet var remissinstans när dessa förordningar och föreskrifter skrevs och försöker påverka dessa när vi ser att ändringar behövs. Vi anser att de optiker som utbildas idag i mycket stor utsträckning lever upp till dessa förordningar och att de har hög klinisk kompetens som motsvarar optikerförskriften. Samtidigt är optometrin så pass bred att man inte kan vara expert på allt efter tre år. Efterutbildning och intern upplärning lär behövs efter optikerexamen. Vi är högst medvetna om att det är många lediga tjänster som optiker och att det kan vara svårt rekrytera optiker utanför storstäderna. Ur den aspekten borde det utbildas flera. Samtidigt är antalet optiker per capita relativt balanserad.

Är det något ni tycker saknas eller kunde göras annorlunda i dagens optikerutbildning, i så fall vad?
– Val av glas och praktisk erfarenhet av tillpassning är begränsat i dagens utbildningar och är absolut ett område som skulle kunna starkas – samma gäller för kontaktlinser. Sedan gäller det för utbildningarna att följa med i den teknologiska utvecklingen så att studenterna hela tiden är utbildade inom det som klinisk är aktuellt. OCT och synfält är exempel på detta som vi tror att optiker kommer arbeta med i allt högre utsträckning framöver.

Hur tror ni att optikerutbildningen kommer behöva se ut om tio år för att motsvara branschens behov?
– Med en åldrande befolkning och en teknologisk utveckling samt högre tryck på den specialiserade vården så tror vi optiker kommer behöva ta ett större ansvar på sjukvårdssidan. Detta kommer ställa krav på utbildningarna. Samtidig kommer dagens behov av att tillgodose befolkningen med bra optiska lösningar kvarstå. Denna kombinationen kommer bli en utmaning och utbildningarna måste anpassa sig.