Ledare:  Lovande läge för ny föreskrift

Vårens stora begivenhet har varit Socialstyrelsens förslag på ny Optikerföreskrift som varit ute på remiss, ett förslag där mycket av detaljregleringen tas bort. Notabelt är att de som tidigare kritiserat inte syns presentera några nya, banbrytande argument som inte framförts tidigare.

Läs vidare 

Remittera eller inte? 
Nytt kunskapsunderlag kan ge tydligare praxis

Förhöjt ögontryck – i vilka fall är det nödvändigt att remittera? Dagens oklara praxis skapar stress bland optiker och belastar dessutom ögonsjukvården i onödan. Lundaforskaren Karin Landgren och hennes kolleger har lagt fram en värdefull studie som ger vägledning för framtiden.

Läs vidare

Vad gör optikbranschens
olika organisationer?

Vi har fått många frågor om hur optikbranschen är organiserad, vilka organisationer de yrkesaktiva kan bli medlemmar i och vad som kännetecknar dessa organisationer. Här försöker vi ge svar på de flesta frågorna.

Läs vidare

CLEAR-rapporten: 
Användbar lathund för kontaktlinskunskap

Kunskapsbasen för optikeryrket ökar i enormt tempo, och för den upptagne optikern kan det vara svårt att hänga med i svängarna. Då kan en sådan resurs som  CLEAR-rapporten från brittiska BCLA vara till stor nytta: här sammanfattas hela den internationella forskningen om kontaktlinser.

Läs vidare

Ökat tryck på synhjälpmedel

Över en miljon svenskar uppger att de har så pass grava synsvårigheter att inga glasögon längre hjälper. Det visar en undersökning från Statistiska centralbyrån, SCB. Tanken är att dessa personer då ska skrivas in på någon av landets syncentraler, för att där få tillgång till olika hjälpmedel för att klara vardagen. Men så blir det inte alltid. Iris hjälpmedel försöker stötta dem som kommer i kläm.

Läs vidare

Ordförandebyte i branschen

Efter tio år avgick Hans Widahl som ordförande för Optikbranschen. Han efterträds av Michael Lagerbäck, leg. optiker som nu återvänder till sin gamla bransch.

Läs vidare

Halmgubbar förstör viktig diskussion

En diskussion som är fullproppad med halmgubbar, är den om assisterad refraktion. De trängs på bägge sidor om själva sakfrågan, och om halmgubbar vore bra på att sälja glasögon så kunde vi gått hem allihop. Min initiala nyfikenhet och lust att prata om assisterad refraktion har således dämpats rejält och i skrivande stund känner jag mest att det blir vad det blir, skriver Katarina Ek i detta nummers krönika.

Läs vidare

Vetenskap 4 2023:
Positivt med mer kunskap om allergier

Tiden går snabbt och våren är här, underbart för många men jobbigt för andra. Det innebär också att det är hög nivå av pollen och allergisäsongen är i full gång. Allergier är något som finns året om och alla vi optiker ser patienter med röda kliande ögon under hela året även om antalet ökar under våren.

Läs vidare