Ledare: Lovande läge för ny föreskrift

Vid ett av Optikerförbundets medlemsmöten väcktes frågan vem som är vem i branschen egentligen. Med tre organisationer med snarlika namn (Optikbranschen, Optikerförbundet och Svensk Optikerförening) så jag förstår det kan vara svårt att hålla isär oss. 

Vi har alla tre våra respektive roller och en tydlig transparens kring vem som gör vad blir en form av konsumentinformation som bidrar till en bredare förståelse för den bransch vi alla jobbar i. Reportaget i detta nummer är inte heltäckande, men icke förty ger det ett någorlunda lättfattligt jämförelseunderlag som förhoppningsvis rätar ut en del frågetecken.

Vårens stora begivenhet har annars varit Socialstyrelsens förslag på ny Optikerföreskrift som varit ute på remiss, ett förslag där mycket av detaljregleringen tas bort. Det finns redan en omfattande ramlagstiftning som reglerar all hälso- och sjukvård. Samma lagar gäller för alla och myndighetens uppdrag är att särreglera med en föreskrift endast när man ser behovet med hänsyn till liv & hälsa, inget annat. Det har man tagit fasta på. 

18 organisationer har svarat och det är få svar som överraskar särdeles, man tar sin givna position. Notabelt är att de som tidigare kritiserat inte syns presentera några nya, banbrytande argument som inte framförts tidigare. 

Optikerförbundet har i över femton år arbetat hårt med att få till den här förändringen: att höja optikeryrkets status, och att er kompetens värderas på samma sätt som gäller för andra leg-yrken. Remissvaren visar att det tyvärr finns de som ser den självständigt beslutande optikern som ett hot. Låt oss alla hoppas att myndigheten klarar av att hålla fokus på sitt huvudsakliga uppdrag, och inte faller för trycket från de som vill begränsa er. Givetvis ska samhället respektera välutbildade optiker, och lita på det egenansvar som ni har utbildats för, utan att kränga på er en detaljreglerande tvångströja.

Avslutningsvis vill jag lyfta fram Katarina Eks fullkomligt lysande krönika. Den sätter ett stenhårt finger på ett gigantiskt skav i vårt samhälle. Det sunda samtalet, grundat på ömsesidig respekt för att man kan tycka olika, är på väg att försvinna. Istället för att LYSSNA på sin samtalspartner och bemöta det som framförs lägger man ord i hens mun och bemöter dessa istället. Diskussionen blir snabbt obegriplig och tråkig och möjligheten att civiliserat inte vara överens – en grundbult i demokrati – eroderar. Det här är faktiskt farligt på riktigt.

Fredrik Thunell
vd, Optikbranschen