Oklart praxis om förhöjt ögontryck

Förhöjt ögontryck – i vilka fall är det nödvändigt att remittera? Dagens oklara praxis skapar stress bland optiker och belastar dessutom ögonsjukvården i onödan. Lundaforskaren Karin Landgren och hennes kolleger har lagt fram en värdefull studie som ger vägledning för framtiden.

Text  Olle Bergman

När är det läge att remittera för högt tryck?
”Innan du remitterar till ögonsjukvården för förhöjt ögontryck ska du alltid göra några kompletterande undersökningar. Våga ha is i magen om den samlade bedömningen ser bra ut, och se till att din kund/patient känner sig omhändertagen.” Så kan man sammanfatta råden som Karin Landgren, leg. optiker och optometrist, vill ge efter arbetet med en ambitiös studie från Lunds universitet.

– Jag vill arbeta nära verkligheten och hitta lösningar som hjälper ögonsjukvården i Sverige framåt – här och nu, säger hon. Forskning och evidens är viktiga nycklar. 

Karin Landgren höll en av de mest uppmärksammade presentationerna under Optometridagarna i Örebro i oktober. Här redogjorde hon för studien som hon har genomfört tillsammans med kollegan dr Dorothea Peters, ögonläkare och glaukomspecialist. Tillsammans har de undersökt ett stort antal glaukomremisser från optiker, närmare bestämt de som kom in till Skånes universitetssjukhus Malmö under 2019. 

– I vår kliniska forskningsstudie tog vi emot alla som kom på remiss från optiker med frågeställning ”Glaukom?” där ögontrycket var 21 eller högre, säger Karin Landgren. Vår forskningsfråga var om högt tryck – som enda orsak till remiss – är effektivt för att hitta personer med glaukom. Efter ett första besök på ögonkliniken fick patienterna ett av två besked. Antingen såg allt bra ut, och då var det klart. Eller så behövdes det ett uppföljande besök inom ögonsjukvården för att antingen konstatera eller utesluta sjukdom. Resultaten från remisserna – både innehållet i dem och utfallet av dem – analyserades på ett par olika sätt. 

Läs vidare i Optiks printutgåva och läs Karin Landgrens råd till optikerkolleger.