Trycket ökar på synhjälpmedel

Över en miljon svenskar uppger att de har så pass grava synsvårigheter att inga glasögon längre hjälper. Det visar en undersökning från Statistiska centralbyrån, SCB. Tanken är att dessa personer då ska skrivas in på någon av landets syncentraler, för att där få tillgång till olika hjälpmedel för att klara vardagen. Men så blir det inte alltid.

Text och foto Wlhelm Jaresand

– Det är bara runt 100 000 personer som är inskrivna på syncentral. Vår uppskattning är att mellan 500 000 och 800 000 patienter inte får den hjälp de behöver. Som alltså ser så dåligt att optikerna inte kan göra mer, men inte anses tillräckligt synsvaga för att få hjälp av en syncentral. De faller helt mellan stolarna, säger Åsa Lodin, vd på Iris Hjälpmedel.

Iris Hjälpmedel startades som en förgrening av Synskadades riksförbund på 1950-talet men har sedan 1990-talet drivits som ett fristående företag. Främst har de levererat hjälpmedel till regioner och syncentraler, hjälpmedel som sedan alltså förskrivs till de som bedöms behöva dem.

Men sedan Åsa Lodin tog över som vd år 2010 har hon sett en oroväckande trend.

Läs vidare i Optiks printutgåva!