CLEAR-rapporten: En lathund att använda

Kunskapsbasen för optikeryrket ökar i enormt tempo, och för den upptagne optikern kan det vara svårt att hänga med i svängarna. Då kan en sådan resurs som  CLEAR-rapporten från brittiska BCLA vara till stor nytta: här sammanfattas hela den internationella forskningen om kontaktlinser. 

Text Olle Bergman

Kunskapen från nitton tusen forskningartiklar inom kontaktlinsområdet, serverade på en (digital) silverbricka. Så kan man beskriva CLEAR-rapporten från brittiska BCLA, en medlemsdriven branschorganisation för dem som intresserar sig professionellt för kontaktlinser, det vill säga optiker (opticians & optometrists), ögonläkare och forskare. Förkortningen står för Contact Lens Evidence-Based Academic Reports. 

CLEAR beskrivs som en ”global consensus report” som ger evidensbaserad vägledning och kunskap när det gäller alla aspekter på att förskriva och utprova kontaktlinser, samt det vårdansvar detta medför. Rapporten publicerades först i BCLA-tidskriften Contact Lens and Anterior Eye i april 2021 och omfattar 300 sidors läsning, fördelat på 11 artiklar. 

En svensk optiker som är något av en missionär för CLEAR-projektet är Peter Karvik som driver butikskedjan Optiker Karvik i Lidköping och tre ytterligare orter tillsammans med sin bror Johan. Han har även gjort sig ett namn som klinisk expert och konsult, specialiserad på bland annat kontaktlinser och torra ögon. I oktober 2022 presenterade han CLEAR på Optometridagarna tillsammans med professor James Wolffsohn från BCLA.

Varför är CLEAR så användbart för svenska optiker?
– Här har några av de främsta experterna inom området kontaktlinser granskat befintlig forskning och sammanställt den åt oss. Rapporten fungerar därför som en fantastisk kunskapskälla där källgranskningen redan är gjord. Det är troligtvis väldigt få som läser rapporten i sin helhet men eftersom den är indelad i olika kunskapsområden är det lätt att hitta den information som eftersöks.

Läs vidare i Optiks printutgåva och få fler röster om CLEAR-rapporten!