Hans lägger glasögonen på hyllan

Efter tio år som ordförande för Optikbranschen lämnar nu Hans Widahl över klubban till Michael Lagerbäck. I och med ordförandebytet avslutar Hans Widahl en nära 40 år lång karriär inom den optiska industrin i Sverige.

När hans slutade som vd för Essilor i Sverige 2013 fick han omedelbart frågan om att ta över ordförandeskapet för Optikbranschen.
– Det var mycket smickrande och jag tackade givetvis ja till erbjudandet. Jag var, som representant för SOLF mycket aktiv i bildandet av Optikbranschen 2004 så det kändes naturligt att axla rollen som ordförande för organisationen jag varit med att skapa, säger han.

Från sin positionen som vd för Essilor och så småningom ordförande för branschorganisationen har Hans på nära håll sett en bransch i snabb förändring.
– Som allt annat i samhället har det hänt väldigt mycket i branschen. Det mest slående är kanske kedjornas sätt att arbeta och utbredning. Förr var andelen oberoende optiker betydligt större och den ökande centraliseringen har påverkat i stort sett alla i branschen, allt ifrån leverantörer till optiker, säger han.

En annan tydlig utveckling är den ökande omsättningen. År efter år visar optikbranschen ekonomisk tillväxt. Den främsta förklaringen till detta är att kunderna mer frekvent byter glasögon.
– När jag började, 1986, pratade man om att den genomsnittlige glasögonbäraren bytte glasögon vart femte eller vart sjätte år. Men idag är bytesfrekvensen sannolikt det dubbla. Att kunderna oftare går till optikern leder naturligtvis till att omsättningen ökar.

En annan bidragande orsak är kedjornas alltmer professionaliserade sätt att marknadsföra sig själva och sina produkter och tjänster.
– Marknadsföringen  och säljarbetet i butik ser helt annorlunda ut idag. Branschen har lyckats skapa ett intresse som berör både mode och ögonhälsa vilket gör att man attraherar olika kundgrupper med olika budskap, säger Hans.

Den tekniska utvecklingen har också bidragit till förändringen. Nya, mer exakta och effektiva undersökningsinstrument tas fram i snabb takt av teknikleverantörerna och både underlättar och effektiviserar arbetet i undersökningsrummen.
– Även i ledet före optikern, hos glasleverantörerna har ny teknologi skapat möjligheter för att utveckla lins- glas- och sliptekniker som leder till förbättrade produkter för optikern att erbjuda kunderna, säger Hans.

När det gäller arbetet inom Optikbranschen vill Hans lyfta fram två frågor som varit särskilt viktiga under hans tid som ordförande; arbetet med syn och trafik och utbildningsfrågorna inom branschen.
– Syn och trafik har vi identifierat som en fråga med två spetsar. Dels är det angeläget att kunna bidra till minskat antal skadade och dödade i trafiken, dels skulle en ny praxis på området innebära mer frekventa synundersökningar, som gynnar optikern. Den frågan har vi inte riktigt lyckats ta hela vägen in i mål, men jag har en stor förhoppning på att vi så småningom lyckas.

Utbildningsfrågan har varit mer framgångsrik. Det senaste decenniet har optikernas utbildningsnivå höjts avsevärt.
– Det är faktiskt extra roligt eftersom den kanske viktigaste anledningen till att Optikbranschen bildades var just att skapa ekonomiska förutsättningar för att öka antalet kvalificerade lärare på optikerprogrammen. Mellan 2004 och 2012 genererades medel till ett värde av cirka 15 miljoner kronor som starkt bidragit till den förbättrade utbildningsnivån.

När Hans Widahl nu, så att säga, lägger glasögonen på hyllan och blir pensionär på heltid kommer mycket tid att ägnas åt golf.
– Jag och min fru är aktiva i golfklubben i Ystad och spelar själva mycket, så det blir en skön tillvaro här på Österlen, säger Hans.

Micke Jaresand 

Michael Lagerbäck tar över!