Coronavirus stoppade Mido

Årets Midomässa som skulle öppnats i Milano den 29 februari blev aldrig av. Anledningen var osäkerhet inför spridningen av Coronaviruset i Italien. Nytt datum för mässan blir den 5 till 7 juli.
– Vi har tog beslutet av säkerhetsskäl på grund av den alarmerande situation som råder, säger Giovanni Vitaloni, vd för Mido i ett pressmeddelande. Vi hade inget annat val än att skjuta på mässan. Självklart ställer detta till problem för alla inblandade men att samla tusentals människor för att fira mässans 50-årsjubileum var helt enkelt inte ett alternativ med tanke på den internationella kris som råder och som drabbat vårt land.

Ledare:
Öppen dörr på vid gavel

Trafiksäker syn är ju en fråga som Optikbranschen driver i nära samarbete med NTF. Under hösten tog vi ett gemensamt initiativ att söka klarhet i frågan med hjälp av statliga Väg- och Transportinstitutet, VTI. VTI har låtit ett 90-tal personer köra i simulator och studien har administrerats av studenter vid KI. VTI har tittat på det övergripande, studenterna har fördjupat sig i vissa aspekter av synen. VTI-rapportens övergripande budskap var föga förvånande att ” // synfunktioner spelar en viktig roll för säker bilkörning”.  Begreppet att sparka in öppna dörrar har väl sällan känts så påkallat. Men ändamålen helgar medlen och med den här rapporten har vi nu den evidens som så länge saknats.

Läs vidare

Ögonläkaren Nikolaos Kabolis och leg. optiker Greta Grigaliunaite arbetar tillsammans på Memira. De ser fram emot flytten till Eye Center of Excellence.

Ögonhälsa får centrum i Solna

En storsatsning på ögonhälsa görs nu i Solna utanför Stockholm. Utbildning, vård och kommersiella aktörer i utvecklingens framkant samlas under ett och samma tak när Eye Center of Excellence öppnar under sensommaren 2020. Bakom satsningen ligger fastighetsbolaget Vitartes som specialiserat sig på att utveckla lokaler för verksamheter  inom det snabbt växande området, life science. En av hyresgästerna, Memira, kommer att erbjuda såväl refraktiv kirurgi som offentligt finansierad ögonsjukvård med hjälp av sina ögonläkare, optiker och annan vårdpersonal.

Läs vidare

Två av volontärerna i Östersund: optikerna Michael Nyman och Jan-Erik Erixon.

Special Olympics:
Eftersatt ögonhälsa i utsatt grupp

Under Special Olympics i Östersund befann sig 19 optiker, fem optikerstudenter, fyra optikerassistentstudenter och fem personer från Essilor Sverige på plats för att hjälpa till med synhälsoscreening och vid behov erbjuda glasögon till de aktiva. 159 aktiva från 19 olika nationer och personer från lokala LSS-boende (bostad med särskild service för vuxna) screenades. Närmare hälften av deltagarna var i behov av nya glasögon och 73 receptslipade glasögon lämnades ut. Behovet av synvård hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar är tydligt.

Läs vidare 

Krönika av Anki Palm: Släpp sargen och kom in i matchen

Jag vet inte hur många gånger jag har underkorrigerat personen i synundersökningsstolen, i samråd men ändå. Under flertalet av mina fyrtio år som optiker visste jag inte bättre och uppfattade att det var gängse metod i branschen. När myopiforskningen för några år sedan tydligt visade att underkorrigering till och med kunde vara kontraproduktivt slutade jag genast med det. Är det någon annan som känner igen sig?

Läs vidare

Varmt välkomna till Optometridagarna 20/20

Åter igen samlas vi optiker för förkovran, meningsutbyte och mingel. Årets dagar har vi valt benämna ”Hela ögat 2.0 – från främre segment via sjukliga och fysiologiska avvikelser till rehabilitering”. Att ögat har flera delar som kan drabbas av sjukliga och fysiologiska förändringar, samt att rehabilitering av synförmågan är en naturlig del av våra arbetsuppgifter som optiker är något Optikerförbundet vill försöka spegla med programmet för årets Optometridagar. Med kring 700 deltagare och utställare hoppas vi att dagarna i Västerås blir en fantastisk markering av 20/20 – Synens år.

Läs vidare

Många äldre överskattar synförmågan

Svenska 70-åringar har överlag bra syn, men många skulle kunna se ännu bättre. Sex av tio kan förbättra seendet betydligt genom att skaffa glasögon eller byta styrka på de glasögon de redan har, enligt en studie från Göteborgs universitet.

Läs vidare

VETENSKAP

Synen på seendet  

Artiklarna i detta nummer är inriktade på synen. Det är mycket som ska hinnas med under en synundersökning och det gäller att inte fokusera så mycket på de nyare undersökningsområdena så att ett huvudområde inte kan utföras fullt ut. Att ha en balans så att allt hinns med i undersökningen är ett måste.  Den första artikeln är ett examensarbete från LNU och handlar om läshastighet på papper och på olika medier. Det är intressant att läsa speciellt med tanke på att vissa personer kan se på skärm 7-8 timmar per dag och uppge att de inte ser så mycket på skärm, upplevelser är olika.
Den andra artikeln har undersökt hur näthinnebilden påverkas av ögonens fixationstremor.  Båda dessa artiklar är intressanta och tar upp olika saker som påverkar hur bra vi upplever seendet. 

Läs vidare