Varmt välkomna till Optometridagarna 2020!

Åter igen samlas vi optiker för förkovran, meningsutbyte och mingel. Årets dagar har vi valt benämna ”Hela ögat 2.0 – från främre segment via sjukliga och fysiologiska avvikelser till rehabilitering”. Att ögat har flera delar som kan drabbas av sjukliga och fysiologiska förändringar, samt att rehabilitering av synförmågan är en naturlig del av våra arbetsuppgifter som optiker är något Optikerförbundet vill försöka spegla med programmet för årets Optometridagar. Med kring 700 deltagare och utställare hoppas vi att dagarna i Västerås blir en fantastisk markering av 20/20 – Synens år.

Inte lätt att göra ett program som passar så många men vi har i år valt att utöka antalet parallella sessioner med förhoppningen om att du som deltagare ska kunna få mest möjligt ut av dagarna.

Lördagen inleds med en session om torra ögon. Med en åldrande befolkning samt allt mer skärmtid lär behandling av torra ögon bli en vardaglig syssla för oss optiker. Särskilt när övriga ögonvården inte har möjlighet prioritera dessa patienter. Det andra passet ges möjligheten att välja antingen sessionen om myopikontroll eller ”shared care” inom glaukom. Myopiutvecklingen i Sverige följer inte den utveckling vi ser i Asien, men ändå viktigt att vi optiker kan erbjuda senaste behandlingen för de patienter där vi ser en onormal utveckling. Glaukom är ett av de områden där vi i Optikerförbundet ser att vi optiker tydligast kan bidra till ”shared care”. Sessionen bygger därför på våra kliniska riktlinjer som finns på hemsidan samt det projekt vi genomfört i Region Skåne (rapport från projektet finns också på hemsidan).

Efter lunch lördagen är det dags för att blicka framåt samt Årsstämman. Vi önskar att så många som möjligt medverkar så vi kan fortsätta utveckla vårt fantastiska yrke. Första passet lördag eftermiddag kan ni välja mellan sessionen om refraktiv kirurgi eller speciallinser. Att vara insatt i trender kring refraktiv kirurgi är viktigt för oss optiker då vi ofta får frågor kring detta samt ser patienterna efteråt. Sessionen om speciallinser tar upp båda linser vid myopikontroll samt sklera linser.

Lördagen avslutas i vanlig ordning med Svenska mästerskapen i optometri samt mingel i utställningen.

Söndagen inleds med de parallella sessionerna om bakre segment och arbetsmedicin. Här kan vi lära oss mer om melanom, vitroretinal kirurgi, synrrelaterade besvär i arbetslivet och hur ljuset påverkar oss. Allt relevant för oss optiker och inte lätt välja vad man ska lyssna på.

Söndagens andra pass är även det ett parallellpass – neurooptometri och synsvagsteknik. Ser man inget som barn omdisponeras hjärnan så att synbarken används till exempelvis  hörsel vilket ger några möjlighet ”att se med öronen”. Vi kan även lära oss mer om yrsel. Att vi bli allt fler äldre lär även medför att det blir fler synskadade eller personer med reducerad syn. Viktigt att vi optiker kan erbjuda denna grupp adekvat hjälp.

Efter lunch söndag avslutar vi som vanligt med ett ”gott och blandat” pass som huvudsakligen består av fallbeskrivningar.

Vilken helg det kommer att bli.

Rune Brautaset
ordförande Optikerförbundet