Många äldre överskattar sin synförmåga

Svenska 70-åringar har överlag bra syn, men många skulle kunna se ännu bättre. Sex av tio kan förbättra seendet betydligt genom att skaffa glasögon eller byta styrka på de glasögon de redan har, enligt en studie från Göteborgs universitet.

– Vi är väldigt friska och har god syn i Sverige, och att vara 70 år innebär inte att man ska behöva se dåligt. Det är lätt att kolla upp synen hos en optiker som kan erbjuda rätt glasögon, eller remittera till ögonvården om det behövs, säger Lena Havstam Johansson, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och ögonsjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I studien var de allra flesta av 70-åringarna nöjda med sin syn, men många överskattade hur bra de faktiskt såg. Över hälften (61,5 procent) visade sig ha möjlighet att se betydligt bättre, genom att skaffa glasögon eller genom att byta styrka på de glasögon de redan hade.

– Försämringar i synen kan komma smygande, och det kan vara svårt att själv lägga märke till att man ser sämre. Därför är det en bra idé att besöka en optiker med jämna mellanrum när man blir äldre även om man själv inte upplever att synen blivit sämre, säger Lena Havstam Johansson.

Studien visar att folks egen uppfattning om sin syn stämmer dåligt med verkligheten. Av dem som hade försämrad syn ansåg de flesta att de ändå hade god syn.

– Framför allt var det nedsatt förmåga att se kontraster som gjorde att man upplevde dålig syn. Nedsatt synskärpa eller synfältsdefekter hade inte lika stor inverkan på hur man uppfattade synförmågan, säger Madeleine Zetterberg, professor i oftalmologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och medförfattare till studien.

Studien omfattar 1 200 göteborgare som alla fått svara på en enkät om hur de själva upplever sin syn och hur de tycker att deras vardag påverkas av synproblem. Tillsammans med en kollega undersökte Lena Havstam Johansson dessutom synen för nästan hälften av dessa 70-åringar (560 personer) på flera olika sätt.

De undersökte studiedeltagarnas centrala syn (den vi använder när vi exempelvis tittar på tv eller på en tavla), deras perifera syn (den som låter oss ana vad som sker utanför vårt fokusområde), och deras förmåga att uppfatta kontraster. Deltagarnas lins och näthinna fotograferades också för att upptäcka eventuell ögonsjukdom.

Att ha fel styrka på glasögonen var lika vanligt bland män som kvinnor, men i studien hade männen överlag något bättre syn än kvinnorna. Detta kan delvis förklaras av att grå starr är vanligare bland kvinnor, vilket bekräftas i den aktuella studien.

Drygt 27 procent av kvinnorna hade grå starr, jämfört med drygt 19 procent av männen. Många av dem som visade sig ha grå starr kände redan till att de hade ögonsjukdomen medan andra fick veta det i samband med sin undersökning.

Vanligaste ögonsjukdomen bland de undersökta deltagarna var just grå starr (23,4 procent), följt av sjukdom i gula fläcken (4,7 procent) och glaukom, eller grön starr som det också kallas (4,3 procent). Förändringar i näthinnan som en följd av diabetes fanns hos 1,4 procent av deltagarna.

Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Acta Ophthalmologica, är en del av befolkningsstudien H70 som pågått vid Göteborgs universitet sedan början av 1970-talet. H70-studien ger en bild av hur livet och hälsan utvecklas bland 70-åringar, och ger möjlighet att jämföra hur det varit att bli äldre för olika generationer.

Denna artikel har tidigare publicerats på Vetenskapsrådets webbsida forskning.se