Krönika: Släpp sargen – kom in i matchen

Jag vet inte hur många gånger jag har underkorrigerat personen i synundersökningsstolen, i samråd men ändå. Under flertalet av mina fyrtio år som optiker visste jag inte bättre och uppfattade att det var gängse metod i branschen. När myopiforskningen för några år sedan tydligt visade att underkorrigering till och med kunde vara kontraproduktivt slutade jag genast med det. Är det någon annan som känner igen sig? 

Text Anki Palm

På nittiotalet var jag i Ryssland och lyssnade till professor Rosenblum och hans teorier om myopikontroll. Minns hans glasögon med massor av stenopeiska hål och att barnen fick farmaka för att hålla myopin nere eller rent utav bli av med den. Jag minns den kontroversiella föreläsningen som en inbjuden finsk föreläsare höll på IFO (f.d. Institutet för Optometri) om teorin att människor skulle gå okorrigerade för att minska risken att öka myopin. Ja, jag kan minnas fel men det har funnits en del teorier. 

Myopikontroll är inte heller det något nytt. Jag minns när optikern Birgitta Elfving hade varit i USA och blivit inspirerad att börja med OrthoK-linser. Det togs emot med blandade känslor både i svenska optikerkåren och bland ögonläkarna.

Det här med myopi och dess uppkomst är fascinerande. Den är lätt att konstatera och lätt att bara korrigera om man inte tänker till. Vi vet att gravmyoper har svagare ögon och att även andra myoper kan få allvarliga komplikationer och sjukdomstillstånd som bottnar i ögonens påverkan av myopin. Det är i många fall ögats axiallängd som är avgörande. 

När inbjudan till Myopidagen som Klarsynt och Synologen ordnade med sponsorer från Coopervision, Essilor, Hoya, Multilens och Zeiss kom var det självklart att delta. Det såg ut att bli en händelse i världsklass i lilla Sverige med flera namnkunniga internationella föreläsare. 

Det blev det också. 

Jag bad Gabriella Ödman, Head of Communications, Synologen berätta hur Myopidagen kom till. 

– Vi har under en längre tid bevakat det globala problemet med närsynthet. Många av våra optiker arbetar aktivt med myopibehandling. Idén till själva Myopidagen föddes i samband med en skidresa till Riksgränsen, som Johan Danielsson, styrelseledamot Synologen AB, optiker och VD på Se & Synas i Alvik anordnade. Flera optiker och leverantörer ville slå sina huvuden ihop kring ämnet under trevliga former. Sedan har Synologen och Klarsynt arbetat hårt tillsammans för att förverkliga den kliniska konferensen som fick namnet Myopidagen. Vårt syfte var att få fram budskapet att den ökande myopin är ett framtida hot mot synhälsan. Och vi är mycket nöjda med utfallet. Både Klarsynt och Synologen fokuserar på ögonhälsa. Det är det som är grunden för våra verksamheter. Vi känner ett stort kliniskt ansvar för våra kunders ögon, och våra kompetenta optiker har en viktig roll att fylla på en marknad där det mesta kretsar kring pris, säger hon.

Under konferensen fick vi lyssna till flera framstående experter på myopi:

Dr Karim Makdoumi, specialist i ögonsjukdomar
Dr Monica Jong PHD BOptom (Australia) Director International MyopiaInstitute (IMI) Executive, Definitions Committee member, 
Lovisa Fagerlund, Professional Service Manager, CooperVision Nordic
Gabbi C. Steenbekkers, Myopia Managment Specialist, Procornea, 
Petri Eskola, Global Marketing PMO Manager, Hoya Vision Care, 
Dr Philipp Jester, Head of Lens Design Solutions, Technology  and Innovation, Zeiss Vision Care
Martin Lingvall, Product Manager and Technical Advisor Multilens, Optometrist BSc. 

Precis som de prestigefyllda titlarna signalerar så var det mycket kunniga yrkeskvinnor och män som äntrade scenen. De var, varenda en av dem, värda egna referat men i korthet var det detta jag tog med mig: 

Halva jordens befolkning beräknas vara närsynta 2050. WHO menar att myopi är ett av de största framtida hoten mot vår synhälsa. I pressreleasen för Myopidagen läser jag: ”Rent konkret innebär en ökad myopi högre risk att utveckla ögonsjukdom senare i livet. Grå starr, grön starr, makuladegeneration (förändringar i gula fläcken) och näthinneavlossning är tillstånd som normalt kan kopplas till ett åldrande öga, men risken för dessa sjukdomar ökar med graden av närsynthet. Myopi ökar även risken för att dessa sjukdomstillstånd utvecklas i förtid…” Vi vet att genetik och livsstil triggar närsynthet. Faktorer som driver myopi är tillexempel arbete på nära håll, avsaknad av utomhusaktiviteter och dåliga ljusförhållanden. Monica Jongs budskap bland flera var att ”Axial length matters” och att det inte finns ”No safe level of Myopia”. Hennes uppmaning var: Keep Myopia at bay go outdoors and play.

När Karim Makdoumi från Örebro, pratar blir det uppenbart att vi som optiker verkligen har bollen, eller ska vi säga myopi-pucken? Det gäller bara att vi hittar fler spelare att spela med, gärna tillsammans med ögonläkarlaget, inte emot. Det har ingen nytta av – allra minst de unga som riskerar att få problem på grund av sin myopi senare i livet. Så här säger Karim: 

– Myopi är tydligt kopplat till flera allvarliga komplikationer, där graden av myopi är direkt länkad till risk att utveckla dessa. I synnerhet de riktigt närsynta individerna har förhållandevis hög risk att utveckla retinala sjukdomar (näthinneavlossning och makuladegeneration) samt komplikationer efter kataraktoperation. Om graden av myopi kan minskas måste det vara av värde för individen.

Med hans ord i minnet blir vi påminda om vårt grunduppdrag när Gabbi Steenbekkers från Nederländerna visar Professor Brien Holdens citat:

”Can you imagine having the opportunity to slow the growth of the eye and making a difference to billions of people’s lives?” 

Martin lingvall pratade om Topografi i praktiken och Lovisa Fagerlund och Gabbi C Steenbekkers föreläste om Myopia Management in Practise. Flera av föreläsarna förordade tillpassning av OrthoK-linser för att stävja myopiutvecklingen. Det är uppenbart att många optiker behöver vidareutbilda sig inom området. Samtidigt vet vi att kunskapsnivån i optikerkåren varierar. Inte alla satsar på att ha topograf och tillpassa Ortho-K linser fastän vi förstår att det är bra. Det är ännu så länge endast mjuka linser som är CE och FDA godkända för myopikontroll.

Jag ställer frågan till de svenska föreläsarna: Vad tar ni med er från dagen och vilka viktiga punkter vill ni framföra? Och får dessa svar: 

Lovisa Fagerlund: 
–Jag tar med mig att intresset finns, och att vi vet inte allt, men vi vet tillräckligt för att göra något. Börja med att sluta att underkorrigera, ut och lek minst två timmar per dag innan du blivit myop. Utbilda föräldrar genom att förklara och visualisera, sänd med information i skrift och se till att journalföra att ni pratat om det.

Hon ger även denna enkla men tydliga förklaring som vi kan använda oss av i synundersökningsrummet: 

– Närsynthet, på fackspråk myopi, är idag det vanligaste synfelet. Myopi uppstår när ögat är längre än normalt. Tänk dig en rund boll av lera, föreställ dig nu att du drar ut den på ena sidan. Massan är densamma, men leran har dragits ut och därför blivit tunnare och mer känslig. På samma sätt fungerar myopi. 

Johan danielsson, eldsjälen bakom Myopidagen brinner verkligen för uppgiften att sprida kunskap om myopikontroll. Kvällen innan konferensen har han till och med blivit intervjuad i TV om problematiken med närsynthet. Han vill att vi optiker ska ta oss an utmaningen som WHO har lagt på oss och säger så här: 

– Både 2017 och 2018 var jag idéskapare till Synologens Academy Weekend och letade upp flera initierade föreläsare. Jag förordar att Optikerförbundet och optikerutbildningen på KI tar upp problemet med den ökande myopiseringen ännu tydligare. Redan år 2015/2016 lämnade WHO en rapport om och ett uppdrag till optiker och ögonläkare i världen att arbeta med information och myopikontroll. Inom Klarsynt och Synologen är vi idag ca 80 butiker som arbetar aktivt med ortho-K/nattlinser. Vi måste bli fler och bli mer fokuserade på myopikontroll i hela optikerkåren.

När jag frågar vad Johan Ryberg som var en synnerligen rolig, initierad och professionell moderator för Myopidagen, tar med sig från Myopidagen svarar han så här: 

– Myopidagen var rakt igenom intressant och bjöd deltagarna på föreläsningar i toppklass. Jag har själv jobbat aktivt med myopikontroll de senaste sju, åtta åren och ser nu hur intresset för ämnet växer och anses allt viktigare i vår bransch. Vi hade en intressant diskussion om hur det i framtiden skulle kunna vara aktuellt att få ett bredare samarbete mellan optiker och ögonläkare i ämnet myopiförebyggande. Detta tror jag skulle ge ämnet en betydligt bredare spridning, inte bara inom branschorganisationerna, utan framförallt till patienterna.

Under summeringen av konferensen tar Johan Ryberg upp flera av dagens föreläsare på scen. Karim Makdoumi ställer frågan: 

– Hur många ögonläkare remitterar kontaktlins-tillpassningar och synundersökningar på barn under 8 år till optiker? 

I samma stund han frågar har han redan givit svar på sin fråga, tänker jag. 

Än så länge är det inte många men trenden är bruten, svarar Johan Ryberg och berättar att remisser då och då skickas till optiker från på S:t Eriks ögonsjukhus för tillpassning av myopikontrollerande linser. 

– Detsamma gäller någon enstaka gång även i Lund. Utrymme för detta viktiga samarbete mellan två närstående yrkeskategorier med patientens bästa för ögonen finns, säger han. 

Petri Eskola och Philipp Jester föreläste båda om myopibehandlande korrektionsglas. Vi fick sedan som bland de första optikerna i Europa testa det glas som Hoya har tagit fram. Intressant.

Till alla glasleverantörer som har myopibehandlande korrektionsglas i pipelinen blir mitt budskap: Gör allt vad ni kan för att ta dem till den europeiska och svenska marknaden, inte bara till den asiatiska, så fort som möjligt. Vi som ännu inte blivit varma i kläderna när det gäller Ortho K vill också ut på plan och spela så att vi gemensamt kan vinna matchen över ”hotet mot vår ögonhälsa”. Vi vill vara med och spela även om vi inte har den bästa utrustningen ännu men en rejäl klubba av kunskap och erfarenhet. 

Under tiden vi väntar på glasen kan vi gå på kurs och lära oss om den myopikontrollerande MiSight-linsen som Coopervision har. 

Vi kan börja mäta axiallängder med till exempel en DNEYE-scanner. Inte minst kan vi kommunicera myopibudskapet till dem vi träffar i synundersökningsrummet och när det behövs remittera till en kunnig OrthoK-kollega. Det ska i alla fall jag göra.

Sammanfattningsvis: Vi optiker vet att den ökande närsyntheten i världen är ett hot mot ögonhälsan (WHO). Vi vet också att det är vi, om några (gärna tillsammans med ögonläkarna) som har förutsättningarna att tackla problemen med ökad närsynthet. Det är lika bra att släppa sargen och komma in i matchen som Lovisa Fagerlund så slående uttryckte det från scen. Vi kan göra vad vi kan från den nivå vi är och sedan vidareutbilda oss. Det är vårt ansvar.