Eftersatt ögonhälsa drabbar utsatt grupp

Under Special Olympics i Östersund befann sig 19 optiker, fem optikerstudenter, fyra optikerassistentstudenter och fem personer från Essilor Sverige påplats för att hjälpa till med synhälsoscreening och vid behov erbjuda glasögon till de aktiva. 159 aktiva från 19 olika nationer och personer från lokala LSS-boende (bostad med särskild service för vuxna) screenades. Närmare hälften av deltagarna var i behov av nya glasögon och 73 receptslipade glasögon lämnades ut. Behovet av synvård hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar är tydligt.

Text och foto Jonas Upphagen

Special olympics är världens största idrottsorganisation för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Nära 200 miljoner människor har en intellektuell funktionsnedsättning, vilket gör den till den största handikappopulationen i världen. Nedsättningen innebär begränsningar i kognitiva funktioner som kommunikations-, sociala- och självhjälpsfärdigheter. 

Över hela världen är personer med intellektuella funktionsnedsättningar en glömd del av befolkningen. I flera återkommande, globala folkhälsostudier, konstateras att deras hälsostatus och grundläggande skydd är långt under den standard som gäller för befolkningen i stort.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har med andra ord inte samma tillgång till hälsovård som resten av befolkningen. I genomsnitt dör personer med intellektuell funktionsnedsättning 16 år tidigare jämfört med personer utan intellektuell funktionsnedsättning. Dessa dödsfall beror inte på deras handikapp. De dör tidigare på grund av stroke och hjärt- och kärlsjukdomar och komplikationer av diabetes och cancer – samma skäl som resten av oss dör. Anledningen till att de dör tidigare är att de är odiagnostiserade och obehandlade. (WHO World Report on Disability, 2011)

Dessutom är kunskapen om målgruppen ofta låg bland vårdpersonal. Genom Healthy Athletes erbjuds de tävlande hälsokontroller inom åtta hälsoområden i samband med idrottsevenemangen. Förutom specialistvolontärer inom optometri fanns även specialistvolontärer med en examen inom fysioterapi, idrottsvetenskap, nutrition, podiatri eller medicinsk fotvård, audiologi, odontologi eller psykologi även på plats i Östersund. Hittills har över 2,1 miljoner hälsokontroller genomförts världen över. Under Invitational Games i Östersund var det första gången som Healthy Athletes genomfördes i Sverige.

En del i Healthy Athletes är Special Olympics-Lions Clubs International Opening Eyes vars vision är att förbättra livskvaliteten för människor med intellektuella funktionshinder genom att optimera deras syn, ögonhälsa och visuella färdigheter genom kvalitativ ögonsjukvård för Special Olympics-idrottare.

Dagbok från fem olympiska dagar

Leg. optiker Jonas Upphagen var en av volontärerna under tävlingsdagarna och under titeln Clinical Director, Special Olympics-Lions Clubs International Opening Eyes Sweden ansvarade han för det arbete som utfördes av över 30 personer från optikbranschen. Här är hans dagbok.

Fredag 31 januari
Ankomst till Mittuniversitetet i Östersund för att påbörja förberedelserna inför Special Olympics Invitational Games. Några månader tidigare hade vi fått reda på att Special Olympics World Winter Games 2021 blivit inställt på grund av finansiella svårigheter och att Invitational Games, som var tänkt som ett testevenemang inför 2021, nu skulle bli huvudevenemanget. 

Under dagen genomgick Anna Lindskoog-Pettersson sin Clinical Director-utbildning som hölls av Stefan Schwarz som är Global klinisk rådgivare. I övrigt var planen för dagen att ställa i ordning rummet där ögonhälsoscreeningen skulle genomföras. I rummet sattes nio stationer upp för in-registrering, avståndsvisus och covertest, närvisus och covertest, färg- och samsynstest, ögontryck-kontroll och mätning med autorefraktor, yttre inspektion med spaltlampa, inre inspektion med funduskamera, refraktionering, glasögonutprovning och utlämning samt slutligen utregistrering. 

På kvällen samlades alla ansvariga för ett introduktionsmöte för att sedan bege sig till hotellet för gemensam middag tillsammans med volontärerna som successivt anlänt under dagen.

Lördag 1 Februari
Alla volontärer samlades för gemensam frukost på hotell Frösö Park. Klockan 07:45 avgick bussen till Mittuniversitetet. På plats delades t-shirts, mössor och namnskyltar ut till alla volontärer. 

Klockan 11.00 startade en välkomst- och introduktionssession för alla volontärer. Resten av dagen gick åt till att färdigställa de olika stationerna på ögonhälsoscreenningen. Huvudsponsorn, Essilor Sverige installerade instrument och ordnade med logistiken gällande glasögonexponering och beställning, något som förberetts i flera månader tidigare. Dagen avslutades på stora torget i Östersund med öppningsceremoni för Special Olympics Invitational Games 2020 där alla deltagare, tränare, volontärer, personal och människor från Östersund samlades för den officiella öppningen.

Söndag 2 Februari
Första dagen med ögonhälsoscreening. Klockan nio anländer de första deltagarna. Deltagarna är både Special Olympics-atleter och personer från de lokala LSS-boende. Stationerna var anpassade för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Undersökningen av synskärpa kunde liknas de som vanligen görs på barn. Förutom samma utrustning som vanligen finns i optikbutiken fanns även handhållen tonometer, autorefraktor och spaltlampa som kunde lämpa sig vid undersökning av personer med mindre rörlighet. Större delen av dagen ägnas åt ögonhälsoscreening men dagen varvades också av besöks av representanter från kommunen, journalister och olika organisationer som önskar genomgång och information gällande Opening Eyes. Ögonhälsoscreeningen pågick på fram till 18.00. Safilo och Essilor tillhandahöll glasögon, slipade glasögon eller solglasögon utan styrka till aktiva som visade sig ha behov av detta.

Måndag 3 februari
Dagen började som vanligt med gemensam frukost på hotellet och bussfärd till Mittuniversitetet. Dagen fortsatte som föregående dag men denna dag kom även aktiva tillbaka för att hämta ut sina glasögon som slipats in och budats upp till Östersund från Stockholm. Både aktiva och besökare var imponerade av den gedigna ögonhälsoscreeningen och den snabba leveransen av glasögon. Det var en ständigt positiv stämning bland både optiker och aktiva. Glada tillrop varvades med kramar från tacksamma aktiva och anhöriga. Detta var sista hela screeningdagen och därför körde vi på fram till klockan 19.00. 

Tisdag 4 februari
Screeningen fortsatte fram till lunch och de sista aktiva hämtade ut sina glasögon. De glasögon som inte blev klara postades vid senare tillfälle. Efter lunch monterades instrument och stationer ner och på eftermiddagen påbörjade de flesta volontärer sin resa hemåt, möjligen något utmattade efter intensiva dagar men fyllda av nya erfarenheter och givande dagar på Healthy Athletes. Min förhoppning är att detta evenemang blev en ögonöppnare för både politiker, besökare och deltagare på Special Olympics Invitation Games 2020.