Storsatsning på ögonhälsa

En storsatsning på ögonhälsa görs nu i Solna utanför Stockholm. Utbildning, vård och kommersiella aktörer i utvecklingens framkant samlas under ett och samma tak när Eye Center of Excellence öppnar under sensommaren 2020. Bakom satsningen ligger fastighetsbolaget Vitartes som specialiserat sig på att utveckla lokaler för verksamheter  inom det snabbt växande området, life science.

Text Micke Jaresand  |  Foto Melker Dahlstrand

En av hyresgästerna, Memira, kommer att erbjuda såväl refraktiv kirurgi som offentligt finansierad ögonsjukvård med hjälp av sina ögonläkare, optiker och annan vårdpersonal.

– Vi har våra rötter i den refraktiva kirurgin men tar nu steget fullt ut att bli en ögonpartner för hela livscykeln, säger Anette Gunnerblad, verksamhetschef för offentligt finansierad vård på Memira. Som enda aktör i Norden täcker vi alla ytor inom ögonhälsan, allt från vård av det sjuka ögat till refraktion av det friska ögat. Vår vision är att kunna erbjuda patienterna relevant vård och omsorg genom hela livscykeln.

Genom att flytta huvudkontoret och delar av verksamheten i Stockholm till Eye Center of Excellence kommer Memira närmare akademien, alltså optikerutbildningen och den forskning som bedrivs under Karolinska Institutets paraply. Också S:t Eriks Ögonsjukhus, Alcon och Direkt Optik blir hyresgäster i fastigheten.

– Det ska bli oerhört spännande att se vilka samarbetsytor vi kan utveckla tillsammans med övriga hyresgäster, inte minst optikerutbildningarna där jag tror att vi kan bidra på många olika sätt. Tillsammans med S:t Eriks Ögonsjukhus kan vi arbeta enligt ”leon-principen”, alltså att se till att patienterna från första början får vård på rätt nivå, säger Anette Gunnerblad. (Leon är ett begrepp inom sjukvårdsadministration som står för ”lägsta effektiva omhändertagandenivå”, reds anm.)

Idéen om att samla olika vårdkompetenser under ett och samma tak är inte ny. Inom den internationella cancervården har det länge funnits så kallade Comprehensive cancer centers där vård, forskning och näringsliv arbetar tillsammans med det gemensamma målet att hela tiden öka kunskapen och ge patienterna snabbast möjliga tillgång till innovativa behandlingar och nya läkemedel.

Vitartes arbetar uteslutande med fastighetsprojekt som riktar sig mot aktörer inom life science. Hyresgäster är sjukhus, forskningsinstitutioner, utbildare och näringsliv. Affärsidén bygger på tanken att om man arbetar under ett och samma tak så uppstår möjligheter att hitta lösningar och utvecklas på ett sätt som man inte har lika lätt att göra ensam på sin kammare.

Vitartes har sedan tidigare skapat liknande miljöer i Flemmingsberg vid Karolinska sjukhuset i Huddinge, med fokus på utbildning, forskning och medicintekniskt näringsliv. I Göteborg, vid Sahlgrenska universitetssjukhuset utvecklas ett internationellt kunskapscenter, Sahlgrenska life.

Personalen på Memira är förväntansfull inför flytten från nuvarande lokalerna i Globenområdet i södra Stockholm till Hagastaden i Solna.

– Vi arbetar ju ganska integrerat redan idag, men jag tror det kommer bli ännu tydligare och bättre samarbeten när vi flyttar, säger Greta  Grigaliunaite, optiker på Memira. Vi kommer få allt som rör ögonhälsa i ett och samma hus. 

Greta  Grigaliunaite visste redan när hon gick optikerprogrammet att hon ville arbeta kliniskt och läste magistern direkt efter grundutbildningen.

– Det här passar mig perfekt. Att jobba nära ögonläkarna och vara en naturlig del av ögonsjukvården  är precis det jag vill, säger hon.

Hennes kollega, ögonläkaren Nikolaos Kabolis instämmer.

– Samarbetet mellan optiker och ögonläkare här på Memira fungerar jättebra. Vi har fördelat rollerna och drar stor nytta av våra respektive kompetenser. Flytten till de nya lokalerna tror jag kommer ge oss ännu större resurser än vi har idag, bland annat genom närheten till S:t Eriks Ögonsjukhus. Patienterna blir de stora vinnarna på den samlade kompetensen i huset, säger han.

Memira har sedan ett par år tillbaka en uttalad strategi att växa inom den offentligt finansierade sjukvården och har idag avtal med Region Stockholm.

– Historiskt har fokus legat på privata kunder. Sedan ett par år har verksamheten även fokuserat på offentligt finansierad vård. Vår satsning handlar främst om att vi vill vara med och skapa framtidens tillgängliga ögonsjukvård, säger Anette Gunnerblad.