Ledare: Öppen dörr på vid gavel

Det finns ingen evidens för att man kör bättre om man har trafiksäker syn.” Hur absurt det än må låta är det ett argument som ibland framförs när vi talar regelbundna synkontroller. Det korta svaret är naturligtvis ”…förutom möjligen sunt förnuft”. Den lite längre förklaringen handlar om svårigheten att isolera just synen: bilkörning är ett samspel mellan en mängd faktorer. Synen är naturligtvis central men fart, vägunderlag, bilens skick, förarens reaktionsförmåga och många andra faktorer spelar också in.

För de med högre behörighetklass på körkortet finns ett krav på att vart femte år genomgå en synundersökning för att säkerställa att synen motsvarar kraven för att köra trafiksäkert. Men för vanliga bilister finns inga sådana krav trots att Bilprovningens årliga undersökningar visar att 700 000 bilister idag kör med en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav. Synförändringarna kommer krypande och märks av sent vilket utgör en trafikfara för såväl bilisterna som för medtrafikanter. Samma undersökning visar också att 90 procent av Sveriges bilister vill lagstadga om synkontroller vid körkortsförnyelse.

Trafiksäker syn är ju en fråga som Optikbranschen driver i nära samarbete med NTF. Under hösten tog vi ett gemensamt initiativ att söka klarhet i frågan med hjälp av statliga Väg- och Transportinstitutet, VTI. VTI har låtit ett 90-tal personer köra i simulator och studien har administrerats av studenter vid KI. VTI har tittat på det övergripande, studenterna har fördjupat sig i vissa aspekter av synen. I nästa nummer av OPTIK kommer vi att fördjupa oss i såväl VTI-s studie som i studenternas examensarbeten.

VTI-rapportens övergripande budskap var föga förvånande att ” // synfunktioner spelar en viktig roll för säker bilkörning”.  Begreppet att sparka in öppna dörrar har väl sällan känts så påkallat. Men ändamålen helgar medlen och med den här rapporten har vi nu den evidens som så länge saknats. Infrastrukturdepartementet har fått rapporten. Kontakter har även tagits med PRO, SPF och SKPF och ingen av organisationerna motsätter sig regelbundna synkontroller. Dessa tre organisationer var de sista pusselbitarna – nu finns så vitt vi vet, ingen som motsätter sig ett införande av synkontroller. Betyder det att synkontroller blir obligatoriska nu? Det är långt från säkert, politikens vägar liknar ju inte andra. Helt säkert är däremot att en hel del organisationer kommer bli fly förbannade om beslutet uteblir. Sånt brukar låta höra talas om sig.

Fredrik Thunell
vd, Optikbranschen