Optikmässa på rätt plats i kalendern

Efter ett antal år med inställda och flyttade mässor är nu Optikmässan äntligen tillbaka på den årstid man helst vill vara. Den 3 och 4 februari samlade SOLF optikbranschen till en uppskattad inledning på optikåret 2023 i Nacka Strand utanför Stockholm.

Läs vidare

Synbesiktningen 2022: 
700 000 bilförare kör 

fortfarande med olaglig syn

Cirka 700 000 bilförare i Sverige kör med olaglig syn och uppfyller därmed inte de lagstadgade kraven för att ta körkort. Det visar de senaste siffrorna från Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare som genomförs av Synoptik i samarbete med Bilprovningen.

Läs vidare

Skärmtid källa till konflikter i familjen

En majoritet av svenska föräldrar tycker att diskussioner om skärmtid leder till mycket tjat. En tredjedel har samma problem när det handlar om mer utomhusvistelse. Detta enligt en ny undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Specsavers.

Läs vidare

OPO Scandinavia stödjer
forskningen av typ 1-diabetes

Idag är typ 1-diabetes Sveriges vanligaste, livshotande och obotliga sjukdom hos barn och ungdomar. Trots modern teknik och bättre behandling leder typ 1-diabetes ofta till svåra följdsjukdomar och ett förkortat liv. Det enda som kan leda till ett botemedel är forskning.

Läs vidare 

Optiker kräver bättre hjälp 
för barn med synproblematik

Det växande problemet med att allt fler skolelever får sämre syn och behöver hjälp med synhjälpmedel är något som optikerkåren märker, inte minst i samband med terminsstarten. Optiker på Synsam uppmanar både skolan och politiker att hjälpa dagens elever med preventiva åtgärder för att minska ögonohälsan.

Läs vidare

Krav på ny tolkning av körkortsregler

Svenska Glaukomsällskapet har begärt hos EU-minister Jessika Roswall och Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson att Sverige under det svenska EU-ordförandeskapet 2023 dels fullföljer ändringsarbetet i EU:s gällande körkortsdirektiv från 2006, dels fortsätter förändringsarbetet av det svenska regelverket från 2010 utifrån de förslag som presenteras i Statens väg- och transportforskningsinstituts rapport 1149 från oktober 2022.

Läs vidare

Vetenskap 1 2023: Kunskap och instrument

I detta nummer handlar artiklarna om Optical Coherense Tomografi (OCT) och hur denna har använts för att göra bedömningar av macula vid åldersrelaterad maculadegeneration (AMD). Det är två artiklar från JOVs som är mycket intressanta.

Läs vidare