Optiker kräver bättre hjälp för barn med synproblematik

Det växande problemet med att allt fler skolelever får sämre syn och behöver hjälp med synhjälpmedel är något som optikerkåren märker, inte minst i samband med terminsstarten. Nu uppmanar Synsams optiker skolan och politiker att hjälpa dagens elever med preventiva åtgärder för att minska ögonohälsan.

Kraven på synen ökar, inte minst på nära håll. Sämre syn och behov av synhjälpmedel är ett ännu tydligare problem vid terminsstart. Hur kan då politiker och skolan hjälpa våra barn med preventiva åtgärder för att minska ögonohälsan?

Ida Malmblad är optiker på Synsam och ger här några uppmaningar till skolan och politiker för att hjälpa den digitala generationen elever med sin ögonhälsa.

Tre uppmaningar till skolan, kommunpolitiker och politiker:

  • Uppdatera elevhälsan för barn födda under den digitala eran. Idag är endast ett syntest i förskoleklass obligatoriskt under hela skolgången. Därefter görs det efter behov trots att riktlinjerna från Socialstyrelsen och Skolverket anger att skolsköterskan ska uppmärksamma problematik med läsning, skrivning, koncentration och uppmärksamhet i både årskurs två och fyra. Synsam uppmanar elevhälsan att genomföra minst ett obligatoriskt test till under lågstadietiden så att inte dålig syn påverkar barnens studieresultat negativt.
  • Syntest för alla sorters synproblem! Skolsysterns syntest utvecklades för farmor- och farfars generation, då daglig skärmkonsumtion inte fanns. Dagens syntest som görs av elevhälsan genomförs tyvärr på samma sätt som då; man kontrollerar endast närsynthet, dvs fångar de elever som ser dåligt på långt håll och inte kan se bokstäverna på tavlan. Men en stor andel av dagens elever har tvärtom-problematik, de ser bra på långt håll med inte på nära (översynta). Elevhälsan missar ofta dessa barn för närtest ingår inte i syntestet. Detta kan till exempel riskera barns läsutveckling. Synsam uppmanar elevhälsan att uppdatera syntestet för att hjälpa alla barn – både närsynta och översynta.
  • Fånga de elever som är översynta! Elevhälsan behöver alltså komplettera med test på nära håll för att fånga in de översynta eleverna.

Tre tips till lärare för att hjälpa eleverna med synen!

  1. Inför 20-20-20-regeln. Detta innebär att var 20:e minut titta 20 sekunder på 20 feet (sex meters avstånd). Ta ofta pauser och låt ögat vila genom att titta på långa avstånd. Det är viktigare att ta pauser oftare än att ha längre men färre skärmpass. Vid läsning är det viktigt att barnet har armvecket i formen av ett L och inte ett V.
  2. Gå ut på rasterna – dagsljus är nödvändigt för ögat liksom att fokusera på långt håll. Testa synen på långt håll genom lek, jämför barnets syn med din egen genom att täcka ett öga i taget och kolla på till exempel samma skylt.
  3. Informera eleverna om behovet av ”ögonvård”. Ha dialog med eleverna om vikten av att ta hand om sina ögon. Påminn eleverna om att till exempel vila ögonen eller gå ut på rasten!