Skärmtid källa till konflikter i familjen

En majoritet av svenska föräldrar tycker att diskussioner om skärmtid leder till mycket tjat. En tredjedel har samma problem när det handlar om mer utomhusvistelse. Detta enligt en ny undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Specsavers.

–Det är oroande siffror, eftersom mycket tid vid datorn och för lite dagsljus kan vara ett hot mot barns framtida synhälsa. Men vi som jobbar med barns ögonhälsa vet att små åtgärder kan göra stor skillnad, säger Erik Ryderberg, klinisk chef och optiker Specsavers Sverige.

Hälften av alla föräldrar, eller 51 procent, svarade att det är ganska eller mycket svårt att komma överens med sitt barn om skärmtid. Ju äldre barnen var, desto svårare att komma överens enligt föräldrarna.

Att komma överens om utomhusvistelse är nästan lika svårt i familjerna. En tredjedel av alla föräldrar, eller 32 procent, tycker det är ganska eller mycket svårt att komma överens med sitt barn om utomhusvistelse. Precis som med skärmtiden är det svårare att komma överens ju äldre barnen är.

– Vi som jobbar med barns ögonhälsa ser det som en viktig uppgift att lyfta diskussionen, utan att skuldbelägga eller problematisera, snarare vill vi peka på att man med små åtgärder kan göra stor skillnad för barns syn, säger Erik Ryderberg, klinisk chef och optiker Specsavers Sverige.

Det finns goda skäl att öka kunskapen om till exempel vikten av utomhusvistelse – som exempelvis kan förebygga eller bromsa utvecklingen av närsynthet. På Linnéuniversitetet i Kalmar genomfördes nyligen ett unikt forskningsprojekt med svenska skolbarn för att identifiera riskfaktorer. Studien bekräftade att för lite tid utomhus kan öka risken för att utveckla närsynthet.

– Utomhusvistelse är viktigt för barns ögon. De barn som spenderar mest tid utomhus har kortare ögonlängd, och det bekräftar teorin om att dagsljus kan förhindra tillväxt av ögats längd, som i sin tur orsakar närsynthet, säger Pelsin Demir, universitetslektor vid Linnéuniversitetet som ingick i forskningsteamet.