Kunskapstäta föreläsningar väntar

En lång rad internationellt och inhemskt erkända föreläsare möter deltagarna på Optometridagarna. Som vanligt förekommer det parallella föreläsningar. Vissa riktar sig i första hand till dem som har magisterexamen eller motsvarande, men alla som vill är givetvis välkomna. Ingen registrering i förväg krävs. 

Per Wändell

Per Wändell föddes 1949 på Lidingö. Han läste medicin vid Karolinska Institutet, KI, tog läkarexamen 1974 och blev leg läkare två år senare. 1979 blev han specialist i allmänmedicin. 1997 disputerade Per Wändell på en avhandling om livskvalitet hos patienter med diabetes. Från år 2000 och fram till hösten 2010 tjänstgjorde Per Wändell som distriktsläkare vid Hallunda vårdcentral på deltid och var samtidigt verksam som universitetslektor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI, sektionen för allmänmedicin. Läs vår intervju med Per Wändell.

Roger Sidenstam

För 43 år sen började ögonläkare Roger Sidenstam att arbeta med ögonsjukvård på Södersjukhuset i Stockholm, och han har sedan dess verkat både inom och utom rikets gränser. Kliniskt har han främst arbetat med kataraktkirurgi samt glaukom, men han har även under många år arbetat som klinikchef, dels i Nyköping och sedermera på Ögon SUS Malmö / Lund. Han är intresserad av produktionsteori och att åstadkomma produktionssystem som skapar minst stress och mest värde för både patienter, personal och organisation. Han önskar även lyfta fram en diagnosgrupp som inte ligger i absolut fokus för ögonsjukvårdens intresse – nämligen glaukom. Idag är han pensionär och fri företagare på O’Roger’S Consulting AB.

Marcelo Ayala 

Marcelo Ayala är ögonläkare och docent vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Han arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom. Dr Ayala är författare till 32 stycken vetenskapliga artiklar, är en internationellt anlitad föreläsare och är även ”fråge-doktor” vid Svenska Glaukomförbundet (patientföreningen). 

Lyndon Jones

Lyndon Jones är professor vid Optometry och Vision Science, University Research Chair och chef för Center for Ocular Research & Education (CORE) vid University of Waterloo. Han tog examen i optometri vid University of Wales 1985 och fick sin doktorsexamen i Chemical Engineering från Biomaterials Research Unit vid Aston University, Birmingham, Storbritannien 1998. Han har tre av de högre kliniska utmärkelserna som beviljats av den brittiska högskolan för optometri och är medlem av den amerikanska akademin för optometri.

Caroline L Christie

Caroline tog examen från Glasgow Caledonian University i början av 1980-talet. Under sin karriär har Caroline haft positioner som senior optometrist på Contact Lens Department of Moorfields Eye Hospital. Hon har arbetat som föreläsare vid City & Islington College och City University, samt haft ledande befattningar inom kontaktlinsindustrin. En av höjdpunkterna i hennes karriär var hennes roll som ansvarig för kontaktlinser vid London-OS 2012.

Eef van der Worp

Eef van der Worp är lärare och forskare. Han tog sin optometriexamen vid Hogeschool van Utrecht i Nederländerna och har varit chef för kontaktlinsavdelningen på skolan i över åtta år. Eef van der Worp doktorerade vid Maastricht universitet 2008. Han driver nu sin egen forskning och verkar som utbildningskonsult baserad i Amsterdam.

Fredrik Källmark

Har mångårig erfarenhet från bl.a. St: Eriks Ögonsjukhus och som lektor och forskare vid Karolinska Institutet med torra ögon som specialitet. Startade Källmarkskliniken 2015, Sveriges enda specialistklinik för torr a ögon som finns i Stockholm och Malmö.

Victoria Rhawi

Är utbildad vid Karolinska Institutet och har stor erfarenhet av alla typer av ögonproblem och har tidigare arbetat på St: Eriks Ögonsjukhus akutmottagning. Jobbar på Källmarkskliniken sedan 2015.

Isabel Helander

Isabel Helander är legitimerad optiker och utbildad i Diagnostisk Optometri. Hon arbetar i en av Synsams Ögonhälsocenter kombinerat med Optiskt Ansvarig för Synsam Sverige. Sedan våren 2017 bedriver Isabel diabetesscreening tillsammans med Uppsala Läns Landsting, Eye Diagnostics och Synsam. Hon brinner för Shared-Care konceptet, och tror på att samarbete mellan optikerbutik och ögonklinik är den del av framtiden. På Optometridagarna kommer hon presentera fallbeskrivningar från diabetesverksamheten. Läs vår intervju med Isabel Helander.

Petra Frehr Alstig 

Petra Frehr Alstig är legitimerad optiker och har en magisterexamen i klinisk optometri. Hon har arbetat som optiker sedan 1998 och sedan januari 2018 arbetar hon som klinisk handledare på magisterprogrammet för optiker vid Karolinska Institutet. Petra ser positivt på optikerns roll i framtiden och tror att det ökade trycket på utbildning gör att fler och fler optiker kommer skaffa sig spetskompetenser, vilket i sin tur kommer leda till att ”Shared-Care” kommer utgöra en naturlig del i optikerns vardag. På Optometridagarna kommer Petra presentera fall från utbildningskliniken.

Hema Radhakrishnan 

Hema är optometrist i Storbritannien med forskningsintresse inom myopi och fysiologisk optik. År 2003 försvarade hon sin avhandling om hur optiska faktorer påverkar visuella funktioner vid myopi. Sedan dess har hon publicerat över 75 vetenskapliga
artiklar i ledande optometri- och oftalmologitidskrifter. Hon har gjort över 100 konferenspresentationer. Hema har fått flera utmärkelser för sin forskning, bland annat Neil Charman Medal från Optometrists College i Storbritannien, 2015. Hema har
varit akademiker vid University of Manchester sedan 2005. Hon är assisterande dekan för socialt ansvar vid fakulteten för biologi, medicin och hälsa och undervisar studenter i Manchester i optometri och forskar om olika aspekter av fysiologisk optik och de främre delarna av ögat. 

Norberto López-Gil

Norberto López-Gil studerade fysik vid Granada universitet 1985-90. Han avslutade 1992 en MSc på optoelektronik vid universitetet i Liège (Belgien). Sedan dess är han lärare på Optometry School of University of Murcia där han var dekan 2000-2002. Han är för närvarande professor i optik och leder forskningsgruppen Vision Sciences vid universitetet i Murcia (CiViUM). Han har deltagit som huvudforskare på cirka 20 forskningsprojekt, har publicerat mer än 80 artiklar i internationella tidskrifter. Hans huvudinriktning för forskningen är presbyopi och myopi. Han har också grundat ett teknikbolag med inriktning på optik som bland annat äger fem patent.

Tony Pansell

Tony Pansell är lektor och docent i Optometri vid Karolinska Institutet och optiker vid Neuromottagningen vid S:t Eriks Ögonsjukhus. Han undervisar på optiker- och läkarprogrammet och leder en forskargrupp som forskar inom ögonmotorik och synfunktion. Pansell arbetar kliniskt som specialist inom området hjärnskador och synpåverkan. I denna föreläsning ska Pansell gå igenom hur en grundläggande optometrisk status tas på patienter som upplever synbesvär.