Isabel lyfter in kliniken i butiken

Isabel Helander lyckas med nöd och näppe klämma in en intervju med OPTIK på lunchen. Under förmiddagen har hon jobbat med planering och organisering av de Synsambutiker som specialiserat sig på ögonhälsa. Utöver de två dagar i veckan hon arbetar kliniskt är Isabel nämligen ansvarig för dem centralt.

Text och foto Wilhelm Jaresand

– Jag har en lite annorlunda tjänst där jag dels jobbar kliniskt i butik men också är Optisk ansvarig för Synsam Sverige. Vi har satsat på ögonhälsa på sistone och i de här specialiserade butikerna finns tre undersökningstyper som de vanliga butikerna inte har, säger hon mellan lunchtuggorna.

Ögonhälsoundersökning, tårfilmsanalys och snart även cykloplegi. Isabels roll har varit att införa de här undersökningarna i butikerna, vägleda och kommunicera med optikerna, sätta rutiner för dropp i butik och genom utbildningar se till att även säljarna är med på tåget.

– De måste ha bra kunskap om de här specialiserade undersökningarna och produkterna för att optikernas kunskaper ska nå ut till kunderna helt enkelt, det är säljarna bäst på. Det spelar ingen roll hur bra optikern är om inte säljarna kan förmedla det.

– Det är extra viktigt i den här sortens butiker att kunderna får samma bemötande genom hela processen, att kunden känner att det finns en röd tråd genom hela processen.

Lunchtimmen närmar sig halvlek och Isabel kollar på klockan. Snart måste hon kila vidare till S:t Eriks ögonsjukhus för att handleda ett patientpass med diabetesundersökningar för Synsams DO-studenter. Av de Synsambutiker som är specialiserade på ögonhälsa är det två som fokuserar på just diabetes. Den ena ligger i Sundsvall, den andra är Isabels butik i Uppsala. Hon är uppvuxen i staden och samtidigt som hon tog examen från Karolinska Institutets DO-utbildning våren 2017 kom en förfrågan från Uppsala läns landsting. De ville ha hjälp från optiker med att få bukt på sina vårdköer och just diabetespatienter flaggades av landstinget som den grupp där optiker bäst kunde hjälpa till.

– Det tar enormt mycket resurser från sjukvården. Sjukhusen vill ju behandla sjuka ögon och slippa träffa de som vi optiker kan ta hand om. De vill helt enkelt att vi sållar, och det finns inget stopp för hur mycket patienter de vill att vi ska ta emot. Det blir vi som måste säga stopp.

Förutom att hjälpa landstinget med de växande vårdköerna och kunna utveckla Synsams affärsmodell har samarbetet med sjukvården ökat kompetensen och kunskaperna hos optikerna i de här butikerna. Rejält.

– Vi får se så otroligt mycket och lär oss hela tiden. Det här är någonting som man tycker borde finnas på fler ställen och i större skala.

Vad behövs för att komma dit?

– Det bästa hade varit om vi i framtiden blir insläppta och självständigt kunde bedöma. Som det ser ut nu får vi inte gör bedömningar utan endast välja att skicka vidare eller inte. Vore skönt att få behörigheten att bedöma i och med magisterutbildningen. Speciellt eftersom bitarna och kunskapen redan finns där.

Vad gör ni i dagsläget då?

– Vårt uppdrag är att upptäcka avvikelser, men slutgiltiga beslutet tas alltid av ögonläkaren. Jag ser att vi kunde vara mer behjälpliga där. Det går dessutom mycket snabbare att få tid hos mig än hos en ögonläkare.

Inte alla är lika entusiastiska över sammanblandningen optik/klinik?

– Varför kan inte båda världarna finnas under samma tak? Vi har massvis med optiker som är högutbildade och kompetenta, varför skulle vi inte utnyttja det? Företagen måste satsa på det här för behovet finns, både från landstingen men också från konsumenter med torra ögon och liknande.

– På sikt måste den här motsättningen dö ut. Branschen är på väg åt det hållet. Undersökningarna går snabbare, det ska säljas mer och undersökningsrummet kommer fortsätta utvecklas mot det kliniska. Ska vi dessutom vinna kunden, eller patienten, från internetförsäljningen så måste vi som optiker utvecklas. Det finns egentligen ingen annan väg att gå.

Om det är ett sådant starkt intresse från landstingen, varför är bara 2 av 30 av era butiker inriktade på diabetes? Varför inte över hela landet?

– Det är svårt att få till något över hela Sverige eftersom alla landsting fungerar olika, men jag kommer lyfta frågan och förhoppningsvis även intresset på Optometridagarna. Det är en stor kundgrupp som vi inte har råd att missa, eller patientgrupp menar jag.