Myopi då och nu

Nu är det nytt år och nya utmaningar, men vissa saker förändras inte trots att åren går. Det var inte alltid bättre förr men äldre erfarenhet ska inte heller glömmas bort. Myopikontroll har varit högaktuellt de senaste åren och senast med pressmeddelande från Ögonläkarföreningen som Rune för Optikerförbundet besvarade mycket bra. Även om inte myopi anses som en stor medicinsk risk i Sverige så är ändå målet att hålla nere myopiutvecklingen så mycket som möjligt för den enskilda personen. Att kontaktlinser av olika slag som Ortho-K och vissa progressiva linser har en positiv effekt för att hämma myopiutvecklingen är klart. Men det finns också andra metoder för att bromsa myopin.

Den första artikeln handlar om avsaknad av dagsljus och myopiutveckling. Det är en intressant artikel som är väl värd att ha i minnet när målet är att hämma myopiutvecklingen. Att myopin ökar är de flesta överens om och många misstänker datorernas ständiga närvaro som en orsak till detta. Artikel nummer två är en helt ny artikel som publicerats februari 2019 och som handlar om att förbygga och behandla myopi. Den tar upp många olika delar som kan påverka utvecklingen av myopi och hur myopi som utvecklas till patologisk myopi ger upphov till ögonsjukdomar.  

Tidigare (förra århundradet) var det en självklarhet att inte ordinera ökad styrka för myopa studenter som befann sig i en tentaperiod. Man visste att studenterna under en sådan period oftast ville ha mer minusstyrka än vad som var det egentliga behovet. Det hade krävt en ständig ackommodation och risken att utveckla en pseudomyopi. Att utföra en refraktion och få ackommodationskrampen att släppa skulle ta lång tid, då rekommenderade man istället att refraktionen skulle utföras några veckor efter tentaperiodens slut och ofta hade då avståndsseendet förbättrats igen. Frågan är om inte mängden seende på nära håll idag för de flesta personerna är likvärdig med dåtidens tentapluggande studenter, skillnaden är att vi idag inte kan uppmana dem att komma tillbaka när mängden närseende har minskat.

Vi måste anpassa synundersökningarna efter hur våra patienter använder seendet och informera om alla olika alternativ för att hålla myopiutvecklingen på en så låg nivå som möjligt. Bästa resultat blir troligtvis genom att kombinera ny vetenskap och äldre erfarenhet.

Frågor finns som vanligt på Optikerförbundets hemsida. Trevlig läsning och hoppas att vi ses i Västerås på Optometridagarna 2019.

Catarina Ericson