Förebyggande och hantering av myopi och myopisk patologi

Sammanfattning av Catarina Ericson

Myopi har snabbt blivit ett globalt folkhälsoproblem med ökande förekomst, särskilt i utvecklade länder. Globalt är utbredningen av myopi och hög myopi (HM) 28,3 procent respektive 4,0 procent, och dessa siffror beräknas öka till 49,8 procent för myopi och 9,8 procent för HM år 2050 (myopi definierad som -0,50 diopter [D] till -4,75 D och HM definierad som -5,00 D eller högre myopi). Risken med myopi är enorm, eftersom vuxna med HM är mer benägna att utveckla patologiska myopi (PM) förändringar som kan leda till blindhet. Tillvägagångssätt för att förebygga myopi-relaterad blindhet bör därför försöka förhindra eller fördröja uppkomsten av myopi bland barn med ökad utetid. hämma progressionen från låg / mild myopi till HM, genom optiska (ortokeratologi och progressiva linser) och farmakologiska (t.ex. lågdos av atropin) ingrepp; och / eller hämma progression från HM till PM genom medicinska / kirurgiska behandlingar. Nya kliniska mätningar som syftar till att hämma utvecklingen av myopi har visat positiva resultat. I den här artikeln lyfter vi fram nya möjligheter för förebyggande och tidiga åtgärder för att hämma myopi och nya behandlingar för PM.

Läs artikeln

https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2723705&resultClick=1