Ny ordförande med rötterna i branschen

Branschorganisationen Optikbranschen har fått en ny ordförande, efter Hans Widahl som avgått efter tio år på posten. Efterträdaren heter Michael Lagerbäck, jobbar som vd för konsultbolaget Petrina & Partners men är leg optiker i botten och har ett gediget förflutet inom optikbranschen.

– Jag tog min examen på KI 1997 och har sedan jobbat på Synsam och Krogh Optik i Norge. Jag var med från allra första början när Memira startade och blev så småningom vd för den svenska och finska verksamheten, säger Michael.

Han tillbringade dessutom sex år på Essilor och har, med andra ord, även stor erfarenhet från leverantörsperspektivet.
– När jag fick frågan om att blir ordförande blev jag riktig glad och stolt över förtroendet. Jag har längtat tillbaka till branschen och nu får jag en väldigt bra anledning att återvända, säger Michael.

Några tvära kast och snabba förändringar av Optikbranschens strategi och nyckelfrågor kommer vi inte få se så här i början av Michaels ordförandeskap.
– Jag kommer ägna den första tiden åt att, tillsammans med vd Fredrik Thunell träffa alla medlemmar Widahl och försöka fånga upp hur de ser på branschen och vilka frågor som de tycker bör prioriteras. Tanken är att detta under hösten ska mynna ut i ett strategidokument som vi sedan ska jobba efter, säger han.

Micke Jaresand

Hans Widahl tackar för sig!