Vetenskap: Synsystemet är fantastiskt

Hoppas att ni alla har fått lite ledighet och avkoppling under sommaren. Det känns lite underligt att sitta i 30 graders värme och inse att om några veckor så är högsäsongen i optikbranschen här. Att denna sommar har varit annorlunda jämfört med förra året har säkert alla märkt av. Förra sommaren med extrem värme under lång tid och varje vecka många som kom för problem torra ögon, denna sommaren med mer normal temperatur och inte alls lika många med torra ögonproblem. Vilket som uppskattas mest är individuellt men vi kan se att mycket AC kan ge bekymmer.  Artiklarna här kommer dock inte att handla om torra ögon utan den första handlar om stereoseende och olika kontraster. Hur det påverkar, och om det är skillnader vid olika textstorlekar. Det är en aktuell artikel nu när hösten närmar sig och tiderna för seende på nära håll kommer att öka igen.  Den andra artikeln är en studie på personer med Retinitis pigmentosa, det är intressant att se att det kanske kommer finnas nya möjligheter för dessa personer. Båda artiklarna har undersökt delar av det sensoriska systemet och det är spännande med utvecklingen inom vårt yrke.

Med risk för att vara lite tjatig så vore det väldigt roligt att få ta del av examensarbetena som ni har gjort på både grundutbildning och magisterutbildningen på KI. Examensarbetena som gjorts på LNU får jag tag på via DIVA, om ni inte vill att de kommer med i vetenskapen här får ni kontakta undertecknad med den informationen. Det är roligt för era kollegor att läsa det ni har jobbat och undersökt under era utbildningar och många enkäter går ut till oss optiker när examensarbetena ska skrivas så de resultaten är extra spännande för alla att ta del av. Att ha en blandning av utländska artiklar och de som utförts här är ett mål för vetenskapsdelen i Optik, det är en fördel om artiklarna här kan vara på lite olika nivå.

Med sensommar och höst så är det också dags för mässa, kickoffer och andra utbildningsdagar, även SOFEP kurser finns på Optikerförbundets hemsida och fler kommer att läggas upp efterhand. Glöm inte bort att ni kan komma med önskemål på ämne och ort där ni vill att en SOFEP kurs ska ges. Det finns många sätt att hålla sig uppdaterad och följa med i forskning och utveckling i vårt yrke. Det bästa är ofta en variation med både föredrag och att läsa artiklar så svara gärna på frågorna som är kopplade till artiklarna här och finns på Optikerförbundets hemsida, de kommer benämnas vetenskapen 5 optik 3.   

Catarina Ericson 
OPTIKs vetenskapsredaktör
MSc i Klinisk Optometri och Leg Optiker 
e-post: catarina@c-optik.se

Artikel 1

Effekt på stereoseendet med interokulär
kontrastskillnad vid sensorisk ögondominans

Syfte var att undersöka hur sensorisk ögondominans (SED) påverkar stereoseendet när halva bilderna av random-dot test hade olika interokulära kontraster. 

METODER. Korsade och okorsade stereo-tröskelvärden och reaktionstid uppmättes för att se random-dot -stereogram med variabla interokulära kontrastskillnader (ICD). Medelkontrasten för stimuli, (log10 [CLE] þ log10 [CRE]) / 2, förblev konstant vid 1,2 logenhet för att säkerställa att den uppmätta effekten endast berodde på ICD. 

RESULTAT. Både mätning på SED hämning och SED combo visade att personerna hade samma öga som dominant även om storleken skilde sig åt. Personerna hade lägre stereotrösklar och kortare stereoreaktionstid på stimuli med ojämn interokulär kontrast när det icke-sensoriska dominerande ögat tittade på bilden med högre kontrast, vilket tyder på en stimuluskompenserande effekt. Vi uppskattade sedan ICD av random-dot–halvbildsstereogram (kompensationsstimuli) som skulle leda till minsta stereotröskel (SED stereo-tröskel) och reaktionstid (SED stereo-RT) baserat på stereoprestanda och ICD-förhållande, och fann att de var betydligt mindre än SED hämning och SED combo. 

SLUTSATSER. Genom att länka SED hämning och SED combo med effekten av ICD på stereopsis gav vi ytterligare stöd för uppfattningen att den stimulanskompenserande effekten medieras av de interokulära hämmande och interokulära förstärkningsmekanismerna. Dessutom kan den interokulära kontrasten för SED stereo-tröskel och SED stereo-RT potentiellt tillämpas för att förbättra stereopsis hos individer med SED.

https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2739384&resultClick=1

Artikel 2

Visuell kortikal plasticitet vid Retinitis pigmentosa

SYFTE. Retinitis pigmentosa är en familj av genetiska sjukdomar som inducerar progressiv fotoreceptordegeneration. Det finns inget botemedel mot Retinitis pigmentosa, men framtida terapeutiska strategier syftar till att återupprätta eller ersätta retinal input. Ändå är det oklart om visuell cortex hos patienter med retinit pigmentosa behåller plasticitet för att reagera på den återställda visuella inmatningen. 

METODER. För att undersöka kortvarig visuell kortikal plasticitet i retinitis pigmentosa testade vi effekten av kortvarig (två timmar) monokulär deprivation på sensorisk okulär dominans (mätt med binokulär rivalitet) i en grupp av 14 patienter som fick diagnosen retinitis pigmentosa med ett centralt sparat synfält. 

RESULTAT. Efter deprivation uppvisade de flesta patienter en perceptuell förändring i okulär dominans till förmån för det occluderade ögat (P <0,001), liksom kontrollpersoner, vilket indikerade en nivå av visuell kortikal plasticitet i det normala intervallet. Deprivationseffekten korrelerade negativt med synskärpa och med amplituden hos det centrala 188 fokala elektroretinogrammet i det depriverade ögat, vilket avslöjade att det vid retinitis pigmentosa och större synskada är förknippat med högre plasticitet. 

SLUTSATSER. Våra resultat tillhandahåller ett nytt verktyg för att utvärdera förmågan hos retinitis pigmentosa-patienter att anpassa sig till förändrade visuella insatser och att den vuxna hjärnan vid retinitis pigmentosa har tillräcklig kortvarig plasticitet för framtida terapier.

https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2737425&resultClick=1