Vetenskap 4: En tillbakablick visar på stor utveckling

Vilken spännande utveckling vi har haft i vårt yrke de senaste åren eller kanske ska vi säga de senaste årtiondena. Vid sökandet av intressanta artiklar fanns det två nyligen publicerade som visade den enorma utveckling vi har haft och som presenteras här. Dessa handlar om synfält och inom det området har det skett otrolig mycket för oss optiker.  Om vi bara flyttar oss tillbaka till när den nuvarande Optikerförskriften började gälla i april 1995, alltså förra årtusendet, så har utvecklingen varit enorm. Året innan hade Optikerutbildningen flyttats till Karolinska Institutet och blivit universitetsutbildning.  Då var det inte många företag som hade perimetrar, förutom de som Transportstyrelsen krävde för körkortsintyg.  Då utfördes eventuellt någon form av Donders synfältstest vid synundersökningarna. Idag har många butiker perimetrar och dessa bör användas kontinuerligt på våra patienter. Man vet aldrig när önskan kommer att detta varit gjort tidigare, som med alla våra undersökningar ska de ha utförts minst en gång innan behovet kommer, för att säkerställa förändringar. Donders konfrontations synfältstest noggrant utfört är bättre än inget, men ger endast ett grovt resultat. Men även perimetrarna har utvecklats under dessa år och den utvecklingen fortsätter säkert. 

Den första artikeln är gjord av en grupp som heter The Open Perimetry Initiative de arbetar för att utveckla synfältsundersökningar och perimetri och att göra samarbetet inom området lättare.  Denna artikel visar på en utveckling med att ta hjälp av andra digitala apparater för att få till möjligheter med portabla perimetrar, det verkar riktigt spännande. Att samarbete mellan olika kunskaper är viktigt för att komma framåt inom alla områden vet vi och med hjälp av den digitala världen finns mycket kvar att utveckla. Den andra artikeln visar på atypiska asymmetrier vid upprepade mätningar. Denna upprepnings maskering som undersöktes visade också skillnad på om det var mycket tätt eller luftigt utrymme mellan figurerna som användes. Båda dessa artiklar visar hur utvecklingen av perimetrar och hur kunskapen om hur vårt synfält fungerar har och är på väg att utvecklas.  

Synupplevelsen handlar inte enbart om hur små bokstäver vi kan se utan även hur stort vårt synfält är och inte minst hur bra våra ögon samarbetar. För att detta ska fungera önskas så friska ögon som möjligt. För att behålla en god ögonhälsa är kontinuerliga undersökningar önskvärda. I dagens läge är optikernas arbete så mycket mer än endast att utföra refraktion och tillverka glasögon som var andemeningen när den nuvarande föreskriften tillkom. Optikerföreskriften idag är över 25 år gammal och äntligen har Socialstyrelsen meddelat att en översyn ska göras på denna. Det är på tiden och skönt att det nu äntligen efter mycket arbete av Optikerförbundet med påtryckning på regeringen för att påbörja detta arbete. Vem vet kanske följer Transportstyrelsen efter och inser att även optiker kan utföra perimetriundersökningar, myndigheter läser ofta det andra myndigheter ger ut. I framtiden så får vi det svaret. En påminnelse också att anmäla er till Optometridagarna och se över de utbildningar som erbjuds när ni är inne och svara på frågorna som är relaterade till dessa artiklar.

Catarina Ericson 
OPTIKs vetenskapsredaktör. 
MSc i Klinisk Optometri och Leg Optiker. 
e-post: catarina@c-optik.se

The Open Perimetry Initiativ: Ett ramverk
för plattformsoberoendeutveckling för den
nya generationen portabla perimetrar

Sammanfattning Catarina Ericson

The Open Perimetry Initiative bildades 2010 med syftet att minska hinder för klinisk forskning med synfält och perimetri. Våra två huvudsakliga verktyg är Open Perimetry Interface (OPI) och visualFields paket med analysverktyg. OPI-paketet innehåller ett växande antal drivrutiner för kommersiellt tillgängliga perimetrar, huvudmonterade enheter och virtual reality-headset. VisualFields-paketet innehåller verktyg för analys och visualisering av synfältsdata, inklusive metoder för att beräkna avvikelsevärden och sannolikhetskartor. Vi introducerade en ny opiApp, som tillhandahåller verktyg för anpassning för synfältstestning. Appen kan användas på Octopus 900 (Haag-Streit), kompassen (iCare), AP 7000 (Kowa) och IMO (CREWT) perimetrar, med tillstånd från enhetstillverkarna. Appen kan även användas på Android-telefoner med virtuellt verklighets headset via ett nytt drivrutinsgränssnitt, PhoneHMD, implementeras på OPI. Användningen av de verktyg som tillhandahålls av OPI-biblioteket visas med ett anpassat statiskt automatiserat perimetritest för hela synfältet (upp till 50 grader nasalt och 80 grader temporalt) utvecklat med OPI-drivrutiner för Octopus 900 och använder visualFields för statistisk analys. Det fortsatta stödet av forskare, kliniker och industri är nyckeln omvandla perimetriforskning till en öppen vetenskap.

https://jov.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2778729

Atypiska synfältsasymmetrier vid upprepnings-maskeringen

Sammanfattning Catarina Ericson

Upprepningsmaskeringen är minskningen av det antal upplevda objekt i återkommande mönster. Den delar ett antal egenskaper med crowding, försämringen av identifiering vid visuell röra. Crowding beror starkt på platsen för målet i synfältet. Till exempel är det starkare i övre jämfört med det nedre synfältet och är vanligtvis svagast på den horisontella meridianen. Detta mönster av synfältsasymmetri är vanligt vid rumslig syn och avslöjas av uppgifter som mäter till exempel rumslig upplösning och kontrastkänslighet. Vi undersökte detta och hittade asymmetrier, det skiljde sig markant från de som hittades vid crowding. Upprepningsmaskeringen skilde sig inte mellan övre och nedre synfältet. Anmärkningsvärt var att upprepningsmaskeringen var starkare på den horisontella meridianen än på vertikala meridianen, motsatsen till vad man brukar hitta vid crowding. Vi tror att det observerade atypiska synfältets asymmetrier i upprepningsmaskeringen beror på en överlägsen härkomst av regelbundenhet och en mer uttalad komprimering av visuellt utrymme på det horisontella meridianen jämfört med den vertikala.

https://jov.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2778740