Västkustens första optikerstudenter på plats

Optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet är numera en utbildning som sträcker sig från Kalmar sund till Göta älv. Totalt kommer över 60 studenter att plugga tillsammans via fjärrundervisning mellan Kalmar och Göteborg. Den 24 augusti samlades västsidans studenter och lärare för kickoff på Lindholmen.

Text och foto Olle Bergman

En vecka in på utbildningen har allt gått över förmodan väl.
– Vi körde igång med kickoff den 24–25 augusti, sen började undervisningen måndagen efter, säger Anna-Maria Lingvall, universitetsadjunkt på Institutionen för medicin och optometri vid Linnéuniversitetet och biträdande programansvarig. Alla studenterna på programmet har nu satt igång med salsföreläsningar i kurserna Synundersökningsmetodik 1 och Optik för optiker 1 som möjliggörs på båda orter samtidigt tack vare modern teknik.

Studenterna trotsar vädret för att utforska Lindholmen som kommer att bli deras nya campusområde 
– en intressant arkitektonisk blandning av gamla byggnader från varvsindustrins dagar och nya,
högteknologiska skapelser, bland annat den berömda ”Muttern”.

Under ett par månader kommer man att hålla till i provisoriska lokaler på Lindholmen i väntan på att de egna undervisningslokalerna ska stå klara – innefattande tio synundersökningsrum och föreläsningssalar med modern teknik för fjärrundervisning. 

Ett nytt campus i väster kan tyckas vara ett steg rakt ut i det okända, men Anna-Maria Lingvall och hennes kollegor känner stor tillit. Både strukturellt och kulturellt bygger man vidare på det man har i Kalmar. Mycket av undervisningen kommer att ske parallellt via fjärrundervisning, till exempel att en salsföreläsning i Kalmar streamas till studiekamraterna i Göteborg och vice versa; lärarnas synsätt är att alla studenter tillhör samma klass. Samtidigt kommer all klinisk undervisning ske på respektive campus.

Anna-Maria Lingvall, biträdande programansvarig tycker man
fått en bra start och känner sig trygg för framtiden.

– En del av de praktiska problemen kommer vi att få ta på uppstuds, men överlag känner jag mig väldigt trygg, säger Anna-Maria Lingvall. Vårt universitet har duktiga avdelningar som hjälper oss och i Kalmar har vi byggt ett bra team där vi kompletterar varann. Vi i lärarteamet fokuserar på att ge studenterna i Göteborg en stabil studiemiljö redan från början. Vi är väldigt tydliga med att vi vill ha input från dem om det är något som inte fungerar. Det är vi tillsammans med studenterna som skapar detta nya.

Det gäller att synas! LNU-lärarna är inställda på att hjälpa studenterna i väst att snabbt ta del av den kåranda som byggts upp i Kalmar. Här på Lindholmen finns studenter från både GU och Chalmers att festa och samarbeta med. På bordet skymtar den nya maskoten: kycklingen Gula Fläcken.