Vår förlust blir någon annans nytta

LEDARE

”Varför har du har lagt ner optometriteknikerutbildningen?” Året var 2013 och jag blev onekligen lite förbryllad över frågan. Utöver nån myndighetsenkät tidigare under hösten hade jag inga beröringspunkter med Norrtälje-utbildningen. För att förstå tog jag mitt första samtal nånsin med Annie Eriksson, den drivande kraften i Norrtälje.

Därmed lärde jag känna en engagerad, kunnig och vänlig person med en stark passion för sina studenter. Det visade sig att myndigheten hade vantolkat den där enkäten så till den grad att man drog därmed in skolans finansiering. Som väl var kunde vi snart räta ut missförståndet och finansieringen löste sig.

Där och då lade vi grunden till vad som blev ett riktigt bra samarbete. Annie har ett sällsamt driv för sina studenter och har jobbat för att fästa branschens uppmärksamhet på den resurs som vi har i form av de som genomgått utbildningen till avancerade butikssäljare. Att vi skulle kunna anställa fler optiker om de fanns är välkänt. Här fyller välutbildad personal en viktig plats. 

Sedan 2019 finns dessutom – på Annies initiativ, vad annars? – dessutom en gemensam utbildningsplan för säljarutbildningarna. Det underlättar ytterligare i sammanhanget.

Men som ni kan se på sidan 28 i Optik har allt ett slut. Efter 17 år går Annie mot nya utmaningar och utbildningen till avancerade optik-säljare i Norrtälje lägger ner. Nyfikenheten på annat blev för stor och vår förlust blir nu nån annans nytta. Tack för allt du gjort!

Avslutningsvis kan vi konstatera att Optikerförbundets mångåriga arbete mot Socialstyrelsen belönats: under februari påbörjas en översyn av optikerföreskriften. Det finns 112 yrkesverksamma optiker som är yngre än föreskriften. Så ja, det är verkligen på tiden att översynen kommer igång.

Fredrik Thunell
vd, Optikbranschen