Tre trender som påverkar branschen

Livscykelanalys, kompetensutbildning och entreprenörskap är exempel på trender som alla optiker bör hålla sig ajour med.

Livscykelanalys är en viktig trend inom hela den globala industrin. Man skulle kunna säga att världen står inför ett paradigmskifte (synvända) där tillverkande företag tar ett större ansvar för sina produkter – från råvaruinhämtning till återvinning.

I denna anda lanserar Cooper Vision ett återvinningsprogram för blisterförpackningar och använda linser tillsammans med partnern Terracykle. För konsumentens vidkommande kan det jämföras med återvinning av skrivarpatroner – man ges möjligheten att antingen lämna in materialet i butik, eller att kostnadsfritt skicka det till Terracycle. 

Ulf Staaf, brand manager på Cooper Vision erbjuder kunderna möjligheten att återvinna använda kontaktlinser.

– Idag finns det två två sätt att göra sig av med sopor: antingen att bygga ett sopberg eller att bränna dem, säger Ulf Staaf, brand manager på Cooper Vision. Terracycle erbjuder ett tredje sätt: att låta det uttjänta materialet bli en ny produkt.

En annan trend är de ökade kraven på professionell kunskap inom optikbranschen. Det speglas av stipendieprogrammet Alcon Scolarship. Stipendiet delas ut varje år till fyra unga, ambitiösa optiker i Skandinavien – en deltagare vardera från Sverige, Norge, Danmark respektive Finland. 

– Vi låter framstående profiler inom branschen välja ut vilka studenter som ska få stipendiet i de olika länderna, säger Marjo Roivas, key account manager på Alcon Vision Care. Programmet är akademiskt sett helt fristående från företaget Alcon.

En tredje trend är att entreprenörer kastar sig in på marknaden med nischade produkter. En sådan entreprenör är Bo Emanuelsson, optiker från Göteborg – tillika entusiastisk crosscyklist och intresserad av glasögon för idrottsmän, inte minst fyrtio-plussare. När han jobbade med att ta fram lämpliga kombinationer av glas, slipningar och bågar ”fick han inte till det”.

Istället beslöt han sig för att skapa en ny produkt: sportglasögonen Sunocchi som bygger på en rad intressanta lösningar. Skalmar och näsbåge kan böjas till så att bågarna sitter som berget under löp- och cykelpassen. Designen bygger på att de slipade glasen kläms fast i ovankanten i bågen och kombineras med separat, uppvikbart filterglas. Detta ger inte bara funktionell flexibilitet utan även en enkel tillverkningsprocess.

– Vi vänder oss inte till eliten, utan till vanliga motionärer, säger Bo Emanuelsson. Det är därför vi erbjuder en prisbild med 2 900 kronor (inklusive allt) för enkelslipade och 3 900 kronor för dubbelslipade.