Tidiga tecken på Alzheimers kan upptäckas på näthinnan

Förändringar i näthinnan kan berätta om Alzheimers flera år innan personen upplever symtom. I framtiden kan detta potentiellt ge optiker en mycket viktig roll för att upptäcka tidiga tecken på demens.

Text Tone Aguilar

Forskare vid Cedars-Sinai Medical Center i USA har publicerat en studie som visar att personer med Alzheimers har samma förändringar på näthinnan som i hjärnan. Det gäller bland annat förekomsten av proteinet beta-amyloid. Studien publiceras i tidskriften Acta Neuropathologica (https://link.springer.com/article/10.1007/s00401-023-02548-2).
Förändringarna sågs även hos patienter med lindrig kognitiv funktionsnedsättning.

– Dessa fynd kan bidra till utvecklingen av avbildningstekniker som gör det möjligt att diagnostisera Alzheimers sjukdom tidigare och mer exakt, samt att kunna övervaka progression icke-invasivt genom att titta genom ögat, säger studiens huvudförfattare Maya Koronyo-Hamaoui i en genomgång av studien på Cedars-Sinais hemsida (https://www.cedars-sinai.org/newsroom/new-insights-eye-damage-in-alzheimers-disease-patients/).

Forskarna studerade post mortem donerad hjärnvävnad och näthinnor till personer med Alzheimers, mild kognitiv funktionsnedsättning och friska individer.

– Även om näthinnan är en del av ögongloben anses den vara en förlängning av nervsystemet, just eftersom synnerven kommunicerar med det centrala nervsystemet och för att näthinnan är uppbyggd av flera lager av nervceller. Näthinnan erbjuder därför stora möjligheter när det gäller att studera neurala förändringar, säger María del Carmen Cárdenas Aguayo
Hon är fysiker och ansvarig för laboratoriet för cell-omprogrammering vid medicinska fakulteten på Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

Läs vidare i tidningen om studien!