Taxi Göteborg syntestar samtliga förare

För sjätte året i rad väljer Västsveriges största taxibolag Taxi Göteborg att syncertifiera samtliga förare och fortsätter därmed att vara ensamma i branschen om att kunna garantera en bra syn hos alla sina förare. Drygt 700 förare kommer i samband med förnyelse av förarlegitimationerna under perioden 1 februari till 30 april att syntestas hos Synoptik.

Synbesiktningen 2021 visar att cirka 670 000 bilister i Sverige kör med olaglig syn. Likt privatbilister har yrkesförare av lätta fordon, som taxi- och budbilar, inga krav på synkontroller varken när de förnyar sin förarlegitimation eller sitt körkort. I samarbete med Synoptik tar Taxi Göteborg därför ansvar och syntestar på eget initiativ.

Bo Edsberger

– För Taxi Göteborg är trygghet och säkerhet viktiga grundbultar. En god syn är viktig för trafiksäkerheten – det handlar om att ta ett samhällsansvar och vara ett föredöme. För oss handlar syncertifieringen om vår och kundernas säkerhet. Tack vare samarbetet med Synoptik kan vi kvalitetssäkra synen hos alla förare i vår taxiflotta. Vi hoppas också på detta sätt inspirera fler att säkra en god syn, även om det tyvärr inte är ett lagkrav, säger Bo Edsberger, vd på Taxi Göteborg.

Efter tretton år med alarmerande resultat från Synbesiktningen har fortfarande ingen lagändring införts om krav på synkontroll vid körkortsförnyelse för varken yrkeschaufförer av lätta fordon eller privatbilister. Därför uppmuntrar Synoptik transportbolag att ta eget ansvar och säkra att förarna har tillräckligt god syn genom regelbundna synkontroller.

– Att göra en syncertifiering är en snabb och enkel process. Alla förare syntestas och de som inte har en trafiksäker syn får genomgå en full synundersökning och hjälp att prova ut rätt synhjälpmedel. Det gläder oss att Taxi Göteborg tar trafiksäkerhet och synen på allvar och att vi återigen syncertifierar samtliga deras förare, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik.