Taxi Göteborg har papper på säker syn

Årets resultat av Synbesiktningen visar på bristande trafiksäkerhet bland Sveriges bilister, var sjätte privatbilist är enligt undersökningen en direkt trafikfara. Likt privatbilister har yrkesförare av lätta fordon, som taxi- och budbilar, inga krav på synkontroller varken när de förnyar sin förarlegitimation eller sitt körkort. Taxi Göteborg tar dock säkerheten på fullt allvar och tycker det är självklart att alla förare ska ha en trafiksäker syn och Syncertifierar därför samtliga sina 1 300 förare för tredje gången hos Synoptik.

Taxi Göteborg har syncertifierat sina förare.

Synoptik föregår lagen med konceptet Syncertifieringen som säkerställer fullgod syn hos yrkeschaufförer, något som Taxi Göteborg var först i Sverige med att göra.

– Vi är ett säkert och tryggt taxibolag och vi arbetar hela tiden för att våra förare och bilar ska hålla högsta kvalitet. Därför är vi stolta över att fortsätta med regelbundna synkontroller på ett enkelt och smidigt sätt med hjälp av Synoptik. I dag finns inga regler på att kontrollera synen hos taxiförare – så vi föregår lagen och välkomnar naturligtvis fler i branschen att göra samma sak, säger Martin Lund, driftchef på Taxi Göteborg.

För att kunna uppnå Trafikverkets nollvision krävs att såväl privatbilister som yrkeschaufförer har en trafiksäker syn. Efter tio år med alarmerande resultat från Synbesiktningen har fortfarande ingen lagändring införts om krav på synkontroll vid körkortsförnyelse för varken yrkeschaufförer av lätta fordon eller privatbilister. Därför uppmuntrar Synoptik transportbolag att ta eget ansvar och Syncertifiera sina förare genom regelbundna synkontroller.

– Genom Synbesiktningen vet vi att var sjätte bilist har en direkt trafikfarlig syn. Vi är väldigt glada att Taxi Göteborg tar den här frågan på allvar och vi hoppas att även fler transportbolag börjar införa regelbundna synkontroller, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik.

Synoptiks initiativ med Syncertifieringen började 2016 och Taxi Göteborg fortsätter i år med sin tredje omgång av synkontroller för sina förare. Förutom att se till att bolagets förare upprätthåller en trafiksäker syn är Syncertifieringen numera även ett krav för nya förare som börjar köra för Taxi Göteborg.