Synsam växer och ökar resultatet

Synsam Group uppvisar en fortsatt organisk tillväxt och ökar både omsättning och resultat för första halvåret 2019 jämfört med samma period förra året. Enligt bolaget ligger bland annat ett stärkt kundfokus, utökning av ett livsstilbaserat sortiment och en växande abonnemangsaffär, bakom tillväxten.

–- Synsams fokuserade arbete med att transformera Optical retail ger fortsatt resultat. Vi har flyttat fram vår position och tagit marknadsandelar i Norden, med en organisk tillväxt på 10,6 procent främst drivet av fantastiskt arbete i butik med serviceinriktad personal och ett attraktivt livsstilsbaserat sortiment i alla våra kanaler. Jag är mycket stolt över vår utveckling och alla medarbetares insatser. Vi har idag utvecklats till en väldigt stark omniaktör baserat på kundens behov, säger Håkan Lundstedt, vd och koncernchef för Synsam Group.

Synsam Lifestyle, Synsams abonnemangstjänst av glasögon, solglasögon och slipade sportglasögon, har haft en betydande framgång sedan lanseringen i mitten av 2016 och omsatte 659 MSEK (321) första halvåret 2019.

– Linsabonnemangen utvecklas väl där vi haft en stark tillväxt sedan lanseringen i maj 2018. Antalet linsabonnemangskunder uppgick till ca 30 000 i Sverige, Norge och Finland per den 30 juni 2019, vilket är en dubblering av antalet kunder sedan december 2018, säger Håkan Lundstedt.

Under första halvåret har åtta nya butiker etablerats. Synsams nyetablerade butiker förväntas nå lönsamhet redan inom två års tid.

– Vi har även fortsatt fokus på digitala satsningar i våra omnikanaler. Synsam Sveriges satsning på Ögonhälsa fortsätter och utrullningen av våra unika Ögonhälsocenter löper på enligt plan.

Synsams Flagship Store Norrmalmstorg, som öppnades i mars 2019 har haft en positiv utveckling. Konceptet nådde redan under sitt första kvartal ett positiv resultat.

– Våra egna mode- och livsstilsvarumärken, D. Arnesen, Fellepini, Readers, Ai och Oscar Eide samt designsamarbetet med Bernadotte & Kylberg har haft en fortsatt framgång. Fellepini Sea2See som tillverkas av plast från havet har blivit en succé och har bidragit till att rensa 40 000 kvadratmeter i Medelhavet.

Under andra kvartalet lanserades Synsams senaste CSR-initiativ; ”Alla ska se”.

– Vårt initiativ syftar till att alla barn ska kunna röra på sig på lika villkor – oavsett synfel. I ett unikt nationellt initiativ ger Synsam och våra samarbetspartners ut kostnadsfria aktivitetsglasögon till alla barn mellan fem och tolv år med synfel. Initiativet har tagits emot mycket positivt och vi är mycket stolta över att vi nu hjälpt över 5 000 barn med kostnadsfria aktivitetsglasögon, säger Håkan Lundstedt.

Synsam i siffror – första halvåret 2019 (H1 2018 inom parantes):

  • Nettoomsättning 1.885 (1.669) MSEK
  • Organisk tillväxt 10.6 % och LFL 7.6 % under H1 2019
  • Justerad EBITDA 492* (327) MSEK
  • Totalt antal butiker 454, varav antal egna butiker 412
  • Försäljningen inom Lifestyleabonnemang ökade till 659 (321) MSEK

*EBITDA har under H1 påverkats positivt om 126 MSEK till följd av implementering av IFRS 16.