Synsam ökade omsättningen 2021

Synsam har presenterat sitt första bokslut sedan börsintroduktionen. I rapporten framgår att nettoomsättningen för helåret 2021 uppgick till 4 669 MSEK (3 806) en ökning om 22,6 procent. Resultatet efter skatt slutade på 51 MSEK (-195). Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 1,70 SEK (0,00) per aktie.

”Det är glädjande att kunna konstatera att allt fler kunder har valt Synsam under det gångna året och att vi fortsätter att ta marknadsandelar på en marknad präglad av hög konkurrens. Att under ett år påverkat av pandemi och restriktioner rapportera en organisk tillväxt uppgående till 23 procent, 14 procent för det fjärde kvartalet, är jag stolt över. Både sett till omsättning och lönsamhet så nådde vi ”all-time-high” under 2021 i koncernen och i tre av fyra segment, undantaget den starkt konkurrensutsatta danska marknaden, vilket är ett bevis på att Synsam i högsta grad fortsätter att vara relevant för kunden”, skriver koncernchefen Håkan Lundstedt i en kommentar till bokslutet.