Synsam bygger glasögonfabrik i Ockelbo

– flyttar hem produktion från Asien

Borta bra men hemma bäst. Det gamla talesättet får nytt liv när Synsam investerar i uppförandet av en glasögonfabrik i Ockelbo och tar hem produktionen av samtliga house brands från Asien till Sverige. Fabriken byggs med inriktning på hållbarhet i alla led och väntas ge 150 nya arbetstillfällen på orten.

– Det här är den enskilt största investering Synsam gjort och innebär ett nytt kapitel i vår historia, säger Håkan Lundstedt, koncernchef för Synsam Group. Vi har under de senaste åren tagit flera initiativ mot en hållbar produktion och produktdesign i ett cirkulärt kretslopp. Nu tar vi nästa steg där vi vill ta ansvar för hela flödet.

Fabriken, som ska byggas i trä väntas stå klar under hösten 2021, alltså om bara ett år och blir då Nordens största och modernaste produktionsenhet för glasögontillverkning. 

– Målsättningen är att fabriken också blir ett utbildningscenter och en destination, inte bara för Synsam, utan också för kunder från när och fjärran, näringslivet samt för utbildningar inom ögonhälsa.

Anställningsbehovet i den nya glasögonfabriken beräknas till cirka 150 arbetstillfällen. I framtiden kan det bli betydligt fler.

– I första skedet kommer vi tillverka bågar för våra egna varumärken men tanken är det ska vidareutvecklas och breddas, säger Håkan Lundstedt.

Håkan Lundstedt, Synsam och Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Ockelbo,
ser fram emot etableringen av den nya fabriken,

För den lilla kommunen Ockelbo med knappt 6 000 invånare i Gävleborgs län är Synsams val av ort för den nya fabriken givetvis välkommen.

– Det här är ett otroligt positivt besked för den lokala arbetsmarknaden i Ockelbo med omnejd. Sådana här stora etableringar kan dessutom bana vägen för ytterligare arbetstillfällen. Jag ser en stor potential i Synsams etablering i vår kommun säger Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Ockelbo.

Nyetableringar av producerande industrier i Sverige hör inte till vanligheterna. Under de senaste två, tre decennierna har utvecklingen gått åt motsatt håll: industriell produktion har flyttats från hemmamarknader till länder långt bort, framför allt till Asien. Lägre produktionskostnader har bidragit till både lägre kostnader i konsumentledet men också högre marginaler för företagen. 

Strukturen har dock inte varit problemfri och  systemet har ifrågasatts i takt med den växande insikten om behovet av en mer hållbar produktion. Bland annat har sociala och arbetsrättsliga förhållanden i producentländerna gjort att de beställande företagen kritiserats för bristande ansvarstagande vilket på sikt riskerar att solka varumärket.

Produktion långt bort från hemmamarknaderna har också mött stark kritik för sin negativa påverkan på miljön genom bland annat onödigt långa transporter av produkterna. Dessutom anser många att den pågående coronapandemin avslöjat allvarliga svagheter med att inte ha sin produktion i närområdet.

Om investeringen i fabriken i Ockelbo blir startskottet på en trend med fler svenska och europeiska hemvändande industrier återstår att se.

Fakta om nya fabriken:

  • Produktionskapacitet: En miljon glasögon per år.
  • Tillverkningsmaterial: Bågarna kommer tillverkas av cirkulära, återvunna eller lokala material från framför allt Sverige, Skandinavien och Europa.
  • Byggnaden: Fabriken är uppförd med hållbara material, bland annat svenskt trä och sedum, och uppgår till ca 6000 kvm.
  • Antal anställda: Anställningsbehovet beräknas till ca 150 årsarbeten. Därutöver sysselsätter fabriken ett stort antal andra personer i produktions- och försäljningskedjan.